Αδικαιολόγητη αφαίρεση του έργου ύδρευσης της Κέρκυρας από τον κατάλογο των μεγάλων έργων 2014 – 2020

Προς:

α) κ. Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης

β) κ. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Το έργο ύδρευσης της νήσου Κέρκυρας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προγραμματισμένα έργα ύδρευσης στην Ελλάδα κατά την τελευταία 15ετία. Βάση σχεδιασμού των έργων αποτέλεσε η συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης του νησιού και υφαλμύρινσης των υπογείων υδάτων του, με χρονικό ορίζοντα 40ετίας. 

Κατόπιν της σχετικής ωρίμανσης, το έργο που προτάθηκε για συγχρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2014-2020, περιελάμβανε όλες τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, οι οποίες προσδιορίζονταν στα ακόλουθα έργα:

1) Φράγμα Μελισσούδι, με ταμιευτήρα χωρητικότητας 5.760.000 m3 και με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις καθαρισμού νερού.

2) Φράγμα εκτροπής Κυπριανάδων, με σήραγγα, για την συμπληρωματική τροφοδοσία του Φράγματος Μελισσούδι.

3) Φράγμα Καλαμιώτισσας, με ταμιευτήρα χωρητικότητας 1.065.000 m3 και με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις καθαρισμού νερού.

4) Δύο μονάδες αποσκλήρυνσης νερού (ΕΑΝ Χρυσηίδας και Νεοχωρακίου).

5) Κεντρικό εξωτερικό υδραγωγείο, μήκους 245 km περίπου, με 7 δεξαμενές

και 10 αντλιοστάσια για την υδροδότηση των οικισμών του νησιού.

6) Τέλος, περιλαμβανόταν η κατασκευή συστήματος SCADA για τον έλεγχο και την τηλε-διοίκηση του υπό κατασκευή έργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχονταν σε 295.350.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Το έργο περιλήφθηκε στον σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον κατάλογο μεγάλων έργων αυτού, όπως εγκρίθηκε από τις Υπηρεσίες της ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2014. Ο τότε προγραμματισμός προέβλεπε την υποβολή της αίτησης μεγάλου έργου το 1ο τρίμηνο 2015, την έναρξη της υλοποίησης το 2ο τρίμηνο του 2015 και την ολοκλήρωσή του το 2ο τρίμηνο του 2022.

Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος που πραγματοποιήθηκε την 24η Νοεμβρίου 2017, εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταλόγου μεγάλων έργων, με αφαίρεση του εν λόγω έργου από τον κατάλογο, το οποίο όπως πληροφορηθήκαμε επανασχεδιάζεται με μειωμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, με αναμενόμενο π/υ κάτω των 50 εκ. ευρώ.

Μέχρι σήμερα, δεν έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ούτε το νέο αυτό μειωμένο έργο.

Κατόπιν τούτων,

Ερωτώνται οι κ.κ. συναρμόδιοι Υπουργοί,

1) Για ποιο λόγο αφαιρέθηκε το έργο Ύδρευσης Νήσου Κέρκυρας από τον κατάλογο των μεγάλων έργων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020;

2) Ποια από τα προαναφερθέντα έργα-τμήματα του έργου που περιλαμβάνονταν στο σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» αφαιρέθηκαν και με ποιο σκεπτικό;

3) Ποιο είναι τελικά το νέο τροποποιηθέν έργο και τι αφορά ο επανασχεδιασμός του;

4) Σε τι ενέργειες έχουν προβεί τα αρμόδια Υπουργεία για την έγκαιρη υποβολή του και ποιο το νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του;

5) Πως διασφαλίζεται η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης της νήσου Κέρκυρας με το επανασχεδιασθέν έργο;

Ο ερωτών Βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο