Άδικη και αυθαίρετη εφαρμογή και είσπραξη του Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ) στο Ν. Κέρκυρας

Προς:

Τον Υπουργό Οικονομικών

Άδικη οικονομική επιβάρυνση, σοβαρή αναστάτωση, ταλαιπωρία και σύγχυση έχει προκαλέσει στα νοικοκυριά και τις εμπορικές επιχειρήσεις της Κέρκυρας η επιβολή του – εισπραττόμενου με τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος – Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) του αρ.53 ν.4021/2011 (ΦΕΚ Α’ 218/03.10.11).

Η ρύθμιση του εν λόγω Ειδικού Τέλους Ακινήτων με το αρ.53 του ν.4021/2011 υπήρξε εξ αρχής προβληματική, έχει δε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με αλλεπάλληλες διατάξεις (αρ.38 ν.4024/2011 – ΦΕΚ Α’ 226/27.10.11, αρ.2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 16.12.11 – ΦΕΚ Α’ 262/16.12.11) και υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ Β’ 2298/13.10.11, ΦΕΚ Α’ 262/16.12.11 κ.α..) σε διάστημα μόλις δυόμιση μηνών από την επιβολή του, χωρίς, ωστόσο, μέχρι σήμερα να έχουν αντιμετωπιστεί τα πολλά προβλήματα που προέκυψαν κατά τον υπολογισμό του και την αποστολή των σχετικών λογαριασμών (διαδικασία απαλλαγής από το τέλος, εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή, σφάλματα στην επιφάνεια, την τιμή ζώνης και την παλαιότητα των ακινήτων κ.α.).

Ειδικά τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της πόλης της Κέρκυρας πλήττονται πολλαπλώς από την επιβολή του εν λόγω τέλους και τον υπολογισμό του ως γινομένου των τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου (ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας) επί το συντελεστή του ειδικού τέλους για την οικεία τιμή ζώνης επί το συντελεστή προσαύξησης λόγω παλαιότητας του ακινήτου. Καίτοι τα περισσότερα ακίνητα, ειδικά της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας, είναι παμπάλαια και η συντήρηση όσων δεν παραμένουν κλειστά ιδιαίτερα ακριβή, εντούτοις, το τέλος που καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες τους είναι επαχθέστατο, λόγω των υψηλών τιμών ζώνης, αλλά και του συντελεστή παλαιότητας 1,10 που αντιστοιχεί σε παλαιότητα 19 μέχρι και 15 ετών και ετέθη – αυθαιρέτως – σε πολλές περιπτώσεις, αφού τα περισσότερα κτίρια της περιοχής είναι μεγάλης παλαιότητας και θα έπρεπε να είχαν υπαχθεί στο χαμηλό συντελεστή 1.

Η επιβολή του Ειδικού Τέλους Ακινήτων αποτελεί τη ‘χαριστική βολή’ για την Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας: Ενώ θα έπρεπε, ως αναγνωρισμένο μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας της Unesco, να τύχει ιδιαίτερης προστασίας από την πολιτεία, εντούτοις, επιβαρύνεται μ’ ένα τέλος που καθιστά έτι δαπανηρότερη τη χρήση των παλαιότατων κτιρίων της και αναγκάζει πολλούς ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες να σκεφθούν την αποχώρησή τους, ενώ, αντιθέτως, θα έπρεπε να ενθαρρύνεται με οικονομικά κίνητρα η συντήρηση, (επανα)κατοίκηση και (επανά)χρηση των εν λόγω κτιρίων.

Περαιτέρω, οι πολίτες που διαπιστώνουν σφάλματα στον υπολογισμό του τέλους ή υπάγονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που δικαιούνται είτε μειωμένου συντελεστή του τέλους (πολύτεκνοι, ανάπηροι σε βαθμό 80% και άνω κ.α.) είτε απαλλαγής από αυτό (μακροχρόνια άνεργοι κ.α.), ταλαιπωρούνται παραπεμπόμενοι μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών, οι δε οικείες ΔΟΥ, αντί να ασχολούνται με την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, χρεώνονται με το καθήκον να διαπιστώσουν ποιος αιτών δικαιούται μειωμένου συντελεστή, απαλλαγής από το τέλος ή αναστολής εκτέλεσης της εντολής διακοπής ρεύματος για λόγους υγείας κ.α.!

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Εάν εξετάζει τη μείωση του ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ) εντός προστατευόμενων οικιστικών συνόλων, όπως η Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας.
2. Εάν προτίθεται να απλοποιήσει και να εξορθολογήσει με δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια τη διαδικασία εξαίρεσης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων από το ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ).

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο