Αναστολή λειτουργίας χειρουργικών μονάδων Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας

Προς:

Τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η λειτουργία των περιφερειακών νοσοκομείων δεν συνιστά ‘δημοσιονομική πολυτέλεια’, αλλά συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας και στοιχειώδη παροχή προς τους πολίτες της περιφέρειας, ώστε αφενός να αισθάνονται ασφαλείς στον τόπο τους κι αφετέρου να εξοικονομούν οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης την πολύ υψηλότερη δαπάνη διακομιδής και νοσηλείας των ασθενών στα νοσοκομεία του κέντρου.

Για το λόγο αυτό η πολιτεία επένδυσε 32 εκ. € περίπου στην κατασκευή και τον Η/Μ εξοπλισμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, που αποπερατώθηκε μεν τον Αύγουστο του 2009, αλλά άρχισε τη λειτουργία του μόλις το Νοέμβριο του 2010 και σήμερα κινδυνεύει να την αναστείλει, τουλάχιστον όσον αφορά σε νευραλγικές μονάδες του.

Όπως προκύπτει από επιστολή του προϊσταμένου χειρουργείων προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, από τη Δευτέρα 09.01.12 απειλούνται με ματαίωση οι τακτικές χειρουργικές επεμβάσεις ελλείψει νοσηλευτικού προσωπικού (εργαλειοδοτών). Παράλληλα, το σωματείο εργαζομένων, απευθυνόμενο με υπόμνημά του, επίσης προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, περιγράφει τη δραματική κατάσταση υποστελέχωσης του τελευταίου και ζητεί την προκήρυξη σαράντα θέσεων μονίμου νοσηλευτικού κλπ. προσωπικού και την άμεση σύναψη εξήντα συμβάσεων επικουρικού προσωπικού.

Δεδομένων των ανωτέρω επισημάνσεων και της αποχώρησης, έως 28.02.12, ογδόντα πέντε μονίμων και συμβασιούχων υπαλλήλων (υπ’ αρ. 2803/14.12.11 προηγούμενη ερώτησή μου), η ενίσχυση του προσωπικού του νοσοκομείου συνιστά άμεση αναγκαιότητα, προκειμένου αυτό να εξακολουθήσει τη λειτουργία του.

Κατόπιν τούτων,ερωτάται ο κ. Υπουργός

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την αποτροπή αναστολής λειτουργίας των χειρουργικών και άλλων νευραλγικών μονάδων και κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και την πρόσληψη μονίμου ή / και προσωπικού ορισμένου χρόνου (επικουρικού, εποχιακού κλπ.).

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο