Αντικατάσταση Δ.Σ. του ‘Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας ΑΕ’

Προς:

Τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Ο ‘Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.’ συστήθηκε με το αρ. 21 ν.2932/2001 και είναι ανώνυμη εταιρεία κοινής ωφέλειας με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, τελεί, δε, υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ).

Καίτοι ενάμιση χρόνο νωρίτερα είχε συγκροτηθεί το προηγούμενο Δ.Σ. του ΟΛΚΕ, προκειμένου να διοικήσει την εταιρία μέχρι την 30.06.2015 (ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ 6995/21.07.11), με την υπ’ αρ. πρωτ. 8311.10/01/2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΑΑΝ, αντικαταστάθηκε αυτό πλήρως όσο και αιφνιδίως, χωρίς οποιαδήποτε διαβούλευση με τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς και άλλους φορείς της Κέρκυρας, αλλά και με διαδικασία αμφιλεγόμενης αξιοκρατίας, καθώς έχουν δημόσια διατυπωθεί αντιρρήσεις, ειδικά για τα κριτήρια επιλογής του προέδρου – διευθύνοντος συμβούλου και παρά την περιβολή της διαδικασίας με τον τύπο του “open.gov”.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

Βάσει ποιων ειδικών και αντικειμενικών κριτηρίων προεκρίθη ο νέος πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος του Δ.Σ. του ΟΛΚΕ, σε σχέση προς τους λοιπούς υποψηφίους για την ίδια θέση;
Ποιοι ήταν οι υπόλοιποι υποψήφιοι;
Να κατατεθούν στη Βουλή τα βιογραφικά των υποψηφίων που μετείχαν στην διαδικασία.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο