Απειλή αποβολής της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν

Προς:

κ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Η ανερμάτιστη πολιτική της Κυβέρνησης στο μεταναστευτικό ζήτημα, η απώλεια της εμπιστοσύνης και η απομόνωση στην οποία έχει περιέλθει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θέτει τη χώρα ενώπιον του κινδύνου αποβολής της από τη ζώνη Σένγκεν, καθώς επιπλήττεται ακόμη και στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι «δεν θέλει και δεν μπορεί να προστατεύσει τα σύνορά της». Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ισοδυναμούσε με αποστέρηση των ιδιωτών και επιχειρήσεων μιας θεμελιώδους παραμέτρου της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός των συνόρων της, με οδυνηρές συνέπειες για το κύρος της χώρας, τον τουρισμό, τα δικαιώματα των πολιτών της.

Σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, οδήγησε τη χώρα η πολιτική των ανοικτών συνόρων της Κυβέρνησης, η παράλυση του συστήματος υποδοχής και ταυτοποίησης των εισερχόμενων μεταναστών, οι ‘λεονταρισμοί’ ότι θα έστελλε, τάχα, ανεξέλεγκτα τους μετανάστες έως το Βερολίνο: Mε τη συμφωνία των Βρυξελλών της 25.10.2015 για τη μεταναστευτική διαδρομή στα δυτικά Βαλκάνια, η Κυβέρνηση δεσμεύθηκε να περιορίσει τη δευτερογενή μετακίνηση μεταναστών, δηλ. την κίνησή τους προς την κεντρική Ευρώπη, να συνεργασθεί με την “Frontex” για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και να δημιουργήσει μέχρι το τέλος του έτους 30.000 + 20.000 θέσεις υποδοχής.

Περαιτέρω, τα συμπεράσματα της Ευρω-τουρκικής Συνόδου της 29.11.2015 για τη μετανάστευση στις Βρυξέλλες δεν παρέχουν ασφαλή εχέγγυα για την αποτελεσματική συνεργασία της Τουρκίας στο κρίσιμο ζήτημα του περιορισμού των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα, καθώς δεν συνδέονται με μετρήσιμα κριτήρια. Αντιθέτως, η Τουρκία λαμβάνει μια σαφώς προσδιορισμένη οικονομική ενίσχυση από την Ε.Ε. ύψους 3 δισ. €, η οποία, μάλιστα, δεν αναφέρεται από ποια ταμεία θα χρηματοδοτηθεί και αν θα προκαλέσει μείωση των απολήψεων της χώρας μας από τα Ταμεία Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) και Ασύλου, Μετανάστευσης & Ενσωμάτωσης (AMIF).

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός

α) Με ποια στρατηγική συμμετείχε η Κυβέρνηση της χώρας στις συνόδους των Βρυξελλών της 25.10.2015 και 29.11.2015;

β) Πως εξυπηρετείται η ανάγκη ελέγχου και αποτροπής, εκ μέρους της Τουρκίας, των μεταναστευτικών κινήσεων προς τη χώρα μας, αλλά και της επανεισδοχής των παρανόμων μεταναστών;

γ) Πως προστατεύεται το κύρος της χώρας μας, αναφορικά με τις υποχρεώσεις της από τον Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, ώστε να αντιμετωπιστεί η κριτική που δέχεται εντός της Ε.Ε. και φθάνει έως την απειλή αποβολής της από τη ζώνη Σένγκεν;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο