Αποκατάσταση αδικιών διαδικασιών εισαγωγής σε ΑΕΙ – ΤΕΙ και μετεγγραφών μελών πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών

Προς:

Την Υπουργό Παιδείας, δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Σε άδικα και οξύμωρα αποτελέσματα οδήγησε η εφαρμογή του νέου καθεστώτος εισαγωγής και μετεγγραφής σε ΑΕΙ – ΤΕΙ μελών πολυτέκνων – τριτέκνων οικογενειών και άλλων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως αυτό διαμορφώθηκε με το αρ.59§11 ν.3966/2011 και, ιδίως, την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.253/67430/Β6/15.06.11 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ).

Με τη θέσπιση διά της τελευταίας σειράς αμφιλεγόμενων κριτηρίων που η πλειονότητα των αφορώμενων οικογενειών δεν πληρούσε (π.χ. τέσσερα τέκνα κάτω των 23 ετών για τις πολύτεκνες οικογένειες), τις ειδικά γι’ αυτές διατιθέμενες θέσεις εισαγωγής μπόρεσαν τελικά να διεκδικήσουν ελάχιστοι υποψήφιοι, επιτυγχάνοντας με βαθμολογία ακόμη και λίγο άνω του μηδενός, ενώ άλλοι υποψήφιοι, με υψηλή βαθμολογία αποκλείονταν!

Παράλληλα, τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών, που κατοικούν στην περιφέρεια, στερήθηκαν του δικαιώματος να δηλώσουν, μέσω της οικείας ειδικής κατηγορίας, τμήματα σχολών εκτός της διοικητικής περιφέρειας της κατοικίας τους, με αποτέλεσμα υποψήφιοι π.χ. νησιωτικών περιοχών, που με το προηγούμενο καθεστώς θα μετεγγράφονταν σε σχολή του τόπου όπου ήδη υπηρετούσε αδελφός/ή τους, να υποχρεώνονται, αυτά μεν να φοιτήσουν σε μια άλλη πόλη, οι δε γονείς τους να ‘ανοίξουν’ ακόμη ένα σπίτι!

Η επιλογή αυτή της κυβέρνησης, κατά παράβαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης προστασίας της οικογένειας και δη της πολύτεκνης (αρ.21§§1,2 Σ), οδηγεί χιλιάδες οικογένειες πολυτέκνων, τριτέκνων και άλλων ευπαθών κοινωνικών κατηγοριών σε απόγνωση και στερεί από τα παιδιά τους το δικαίωμα στη μόρφωση, αφού οι γονείς τους δεν έχουν τα οικονομικά μέσα, ειδικά σε περίοδο κρίσης όπως η σημερινή, να ανταποκριθούν σα έξοδα των σπουδών τους!

Κατόπιν τούτων,ερωτάται η κα. Υπουργός

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την αποκατάσταση των αδικιών και στρεβλώσεων που προκάλεσε σε βάρος πολυτέκνων, τριτέκνων κλπ. οικογενειών η εφαρμογή του νέου συστήματος εισαγωγής – μετεγγραφής τους σε ΑΕΙ – ΤΕΙ.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο