Αποπεράτωση, παράδοση και λειτουργία του νέου Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας

Προς:

Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το έργο αποπεράτωσης των οικοδομικών εργασιών, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του νέου Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας δημοπρατήθηκε το Μάρτιο του 2009 με το σύστημα του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και προϋπολογισμό ύψους 9.566.822 €, καλυπτόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ).

Από το 2010, ωστόσο, η πρόοδος του έργου μετατράπηκε σε περιπέτεια: περικοπή του ΠΔΕ, προσωρινή παύση εργασιών του αναδόχου του έργου εξαιτίας μη εξόφλησης των προγραμματισθέντων λογαριασμών από το ΤΑΧΔΙΚ, το οποίο είχε πλέον αποκλειστικά επωμιστεί τη χρηματοδότηση του έργου, επανέναρξη των κατασκευαστικών εργασιών μόλις περί τα τέλη του 2010.

Σήμερα, το νέο Δικαστικό Μέγαρο αφενός δεν έχει εισέτι ολοκληρωθεί, αφετέρου καρκινοβατεί η διαδικασία εξοπλισμού του και η διευθέτηση της πρόσβασης σε αυτό, προκαλώντας εύλογο προβληματισμό κι ανησυχία στους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους, το δικηγορικό κόσμο και τους πολίτες της Κέρκυρας, που εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται στο ακατάλληλο κτίριο του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου.

Κατόπιν τούτων,ερωτάται ο κύριος Υπουργός

1. Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση των εργασιών, η παράδοση και λειτουργία του νέου Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας;
2. Βάσει ποιου διαγωνισμού, κατακυρωτικής πράξεως κλπ. επιδιώκεται η προμήθεια του εξοπλισμού του νέου Δικαστικού Μεγάρου και πότε αναμένεται η ολοκλήρωσή του;
3. Με ποιο τρόπο αντιμετωπίζεται το ζήτημα διασφάλισης ευχερούς πρόσβασης του κτιρίου;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο