Αποπεράτωση, παράδοση και λειτουργία του νέου Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας

Προς:

Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το νέο Δικαστικό Μέγαρο Κέρκυρας, ένα έργο απολύτως αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία των δικαστηρίων και την άνετη εξυπηρέτηση του νομικού κόσμου και των πολιτών που προσφεύγουν σ’ αυτά, δεν έχει μέχρι σήμερα παραδοθεί σε χρήση.

Τούτο συμβαίνει παρά το γεγονός ότι το έργο αποπεράτωσης των οικοδομικών εργασιών, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του νέου Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας είχε δημοπρατηθεί το Μάρτιο του 2009 με το σύστημα του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και προϋπολογισμό ύψους 9.566.822 €, καλυπτόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ).

Στην υπ’ αρ. πρωτ. 795/07.10.2011 απάντηση του Υπουργείου στην προηγούμενη, υπ’ αρ. 22630/13.09.11 σχετική ερώτησή μου, είχε σημειωθεί ότι η διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου «Μελέτη, δημοπράτηση της προμήθειας και παραλαβής του έργου “Κινητός εξοπλισμός και αρχειοθήκες για τις Υπηρεσίες του νέου Δικαστικού μεγάρου Κέρκυρας”» είχε στις 05.09.11 αποσταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ο διαγωνισμός θα διεξαγόταν στις 27.10.11.

Κατόπιν τούτων,ερωτάται ο κύριος Υπουργός

Ποια είναι η μέχρι σήμερα εξέλιξη του ανωτέρω διαγωνισμού για την προμήθεια κινητού εξοπλισμού του νέου Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας.
Εάν έχει επίσημα ολοκληρωθεί και παραληφθεί το κατασκευαστικό έργο του μεγάρου.
Εάν υπολείπονται άλλες κτιριακές εργασίες ή διαμόρφωσης της πρόσβασης του μεγάρου και πως θα εκτελεσθούν.
Πότε αναμένεται, τελικά, η παράδοση σε χρήση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο