Απουσία της Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας από τον κατάλογο των εντεταγμένων στο ΕΣΠΑ μνημείων και μουσείων

Προς:

κ. Υπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού προέβη πρόσφατα στην απαρίθμηση 300 περίπου εντεταγμένων στο ΕΣΠΑ αρχαιολογικών μνημείων και μουσείων ανά την επικράτεια, για τη συντήρηση και αναβάθμιση των οποίων θα διατεθούν από το πρόγραμμα πόροι συνολικού ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρότι στη σχετική ενημέρωση τύπου η κα. γ.γ. του ΥΠΠΟΤ σημείωσε ειδικά ότι «Mε την υλοποίηση αυτού του προγράμματος φέρνουμε σε πέρας την ‘υποχρέωση της χώρας’ προς την UNESCO για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς», εντούτοις, από τον κατάλογο των μνημείων και μουσείων που ανακοινώθηκε, απουσιάζει η Παλαιά Πόλη Κέρκυρας, η οποία κηρύχθηκε ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το έτος 2007 (Απόφαση 31 COM 8B.40).

Ο Δήμος Κέρκυρας έχει προβεί στην κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης της Παλαιάς Πόλης και σχεδίου Κανονισμού Αστικής Λειτουργίας της Πόλης της Κέρκυρας, ωστόσο, η συντήρηση του μνημείου – στην Απόφαση της UNESCO αναφέρονται π.χ. ρητά το Παλαιό Φρούριο και οι οχυρώσεις – απαιτεί ειδικό προγραμματισμό από το ΥΠΠΟΤ και χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ.

Κατόπιν τούτων,ερωτάται ο κ. Υπουργός,

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την ένταξη έργων συντήρησης / αποκατάστασης της μνημείων της Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας στο ΕΣΠΑ.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο