«Άρση της αδικίας στην φορολόγηση των ΙΧ αυτοκινήτων»

Προς:

τον Υπουργό Οικονομικών

Η αποδεδειγμένα αποτυχημένη πολιτική της Κυβέρνησης για τη μείωση του ελλείμματος, μέσω αλλεπάλληλων οριζόντιων φορολογικών μέτρων, εντείνει την ύφεση και, κυρίως, την κοινωνική αδικία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μεταξύ άλλων, αποτελεί η επιβολή έκτακτης εισφοράς στους κατόχους ΙΧ αυτοκινήτων άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών (Ν. 3986/11). Πρόκειται για εισπρακτικό μέτρο, το οποίο, πέραν του παραλογισμού της διπλής φορολόγησης για τον ίδιο σκοπό, καθώς οι ιδιοκτήτες ΙΧ αυτοκινήτων φορολογούνται μέσω των τελών κυκλοφορίας, είναι προδήλως άδικο διότι αφορά στον υπολογισμό κυβικών εκατοστών και όχι στην αγοραστική τιμή του οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο, ιδιοκτήτης ΙΧ αυτοκινήτου 2.000 κυβικών εκατοστών που κοστίζει λιγότερα από 30.000 ευρώ υποχρεούται να καταβάλλει έκτακτη εισφορά τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης ενός ΙΧ αυτοκινήτου 1.800 κυβικών εκατοστών με τη διπλάσια περίπου τιμή περίπου δεν θα πληρώσει ένα ευρώ.

Η αδικία εντείνεται σε ΙΧ αυτοκίνητα ακόμη μεγαλύτερου κυβισμού (πχ. 2.500 κυβ. εκ.) που έχουν αποκτηθεί σε τιμή περί τα 35.000 ευρώ, τα οποία εξισώνονται ως προς την καταβολή της έκτακτης εισφορά και των τελών κυκλοφορίας με ΙΧ αυτοκίνητα ιδίου κυβισμού και υπερδιπλάσιας αγοραστικής αξίας.

Κατά συνέπεια, το Υπουργείο οφείλει να αποκαταστήσει την αδικία αφενός της επιβολής έκτακτης εισφοράς για τους κατόχους ΙΧ αυτοκινήτων, εφόσον εμμένει στη λογική εισπρακτικών μέτρων και, αφετέρου του τρόπου υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας για τα ΙΧ αυτοκίνητα, ώστε και οι δύο να πραγματοποιούνται βάσει της αγοραστικής αξίας και όχι βάσει των κυβικών εκατοστών.

Εξάλλου, τα έσοδα για το κράτος θα αυξηθούν, εφόσον τα «ακριβά» αυτοκίνητα χαμηλότερων κυβικών εκατοστών είναι πολύ περισσότερα από αυτά άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται να άρει την αδικία που προκαλεί ο τρόπος υπολογισμού, κατ’ αρχήν, της έκτακτης εισφοράς για τους κατόχους ΙΧ αυτοκινήτων και, κατ’ επέκταση, των τελών κυκλοφορίας;

Ο ερωτών Βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο