Άρθρο “Να ανοίξουν τώρα τα κλειστά επαγγέλματα που προστατεύουν ιδιοτελή συμφέροντα”

ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΑ «ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΙΔΙΟΤΕΛΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

Την επόμενη εβδομάδα έρχεται στην Ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση το Σχέδιο Νόμου για την Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης.

Παρότι η φαρμακευτική περίθαλψη είναι από μόνη της ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, το προτεινόμενο νομοθέτημα, με τις προβλέψεις που περιλαμβάνει, αποκτά μία όλως ιδιαίτερη σημασία. Συγκεκριμένα στο άρθρο 14, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 2 του Ν.1963/91, διατηρούνται τα πληθυσμιακά κριτήρια και τα κριτήρια αποστάσεως για την χορήγηση αδειών Φαρμακείων.

Η σημασία αυτών των προβλέψεων ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της φαρμακευτικής περίθαλψης ή και του Τομέα της Υγείας και ανάγεται σε δείγμα τρόπου θεώρησης, τόσο των σαφών προεκλογικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας όσο και των προφανών επιθυμιών και αναγκών της Ελληνικής κοινωνίας, και οικονομίας.Όσον αφορά το Νομικό μέρος, η ρύθμιση αυτή είναι πρόδηλα αντισυνταγματική.Με το άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγματος κατοχυρώνεται η προσωπική και οικονομική ελευθερία ως ατομικό δικαίωμα.

Ειδικότερη εκδήλωση αυτής της ελευθερίας αποτελεί η επαγγελματική ελευθερία, δηλαδή η ελευθερία επιλογής και άσκησης ορισμένου επαγγέλματος, ως αναγκαίου στοιχείου της προσωπικότητας του ατόμου. Στην ελευθερία αυτή μπορεί ο νόμος να επιβάλλει περιορισμούς. Οι τασσόμενοι όμως από το νόμο όροι και προϋποθέσεις επιλογής και ασκήσεως του επαγγέλματος είναι συνταγματικά επιτρεπτοί, εφόσον ορίζονται κατά τρόπο αντικειμενικό και δικαιολογούνται από αποχρώντες λόγους δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος.

Η νομοθετική ρύθμιση που περιορίζει την ελευθερία αυτή, δεν μπορεί να έχει ως μοναδικό σκοπό την προστασία του οικονομικού συμφέροντος των ήδη ασκούντων συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα προς βλάβη εκείνων που ενδιαφέρονται να επιλέξουν ορισμένο επάγγελμα. (ΣτΕ 3665/2005)Εδώ αντίθετα έχουμε όχι μία διάταξη υπέρ του Δημοσίου Συμφέροντος, αλλά μία προφανή προσπάθεια άσκησης πολιτικής κολακείας συγκεκριμένης ομάδας επαγγελματιών, γνωρίζοντας μάλιστα ότι η ρύθμιση αυτή είναι αντισυνταγματική και δεν πρόκειται να σταθεί ούτε μία μέρα αν κάποιος προσφύγει και ζητήσει την ακύρωσή της.

Όσον αφορά το πολιτικό μέρος, με τη ρύθμιση αυτή προχωράμε σε ανατροπή μιας βασικής προεκλογικής δέσμευσης της Νέας Δημοκρατίας, που αφορά το «άνοιγμα» των κλειστών επαγγελμάτων.Το ζήτημα των κλειστών επαγγελμάτων και της απελευθέρωσης των υπηρεσιών είναι καταρχήν οικονομικό.

Από οικονομική άποψη, έχει αδιαμφισβήτητα τεκμηριωθεί με μελέτες έγκριτων οργανισμών, ότι το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων θα προσφέρει στην ελληνική οικονομία αύξηση του Α.Ε.Π κατά τουλάχιστον 2 μονάδες.Δικαίωμα ΙσότηταςΤο ζήτημα όμως των κλειστών επαγγελμάτων και της απελευθέρωσης των υπηρεσιών είναι και βαθύτατα πολιτικό.Είναι ζήτημα Δημοκρατίας και σεβασμού της ελευθερίας άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.Οι Έλληνες πολίτες έχουν συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην ισότητα της ευκαιρίας.

Αυτό όμως το δικαίωμα πρέπει να μπορούν να το ασκήσουν και στην πράξη.Η Ελλάδα θα «απογειωθεί» μόνο αν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πολιτική και κοινωνική βούληση ανοίγματος όλων των κλειστών επαγγελμάτων.Η Νέα Δημοκρατία καλείται να κάνει τώρα, υπό δυσμενέστερες συνθήκες, αυτά που όφειλε να είχε κάνει το άτολμο και αναποτελεσματικό ΠΑΣΟΚ συγχρόνως με την είσοδο μας στην Ο.Ν.Ε.

Η Νέα Δημοκρατία καλείται τώρα να αγνοήσει το προφανές πολιτικό κόστος, να καταλύσει με τρόπο απόλυτο όλα τα τείχη που προστατεύουν τα μικρά και ιδιοτελή συμφέροντα, και να ανοίξει την οικονομία στην κοινωνία και στους πολίτες αυτού του τόπου.Από την επιτυχία αυτής της προσπάθειας θα κριθεί η πορεία του κυβερνητικού έργου και η πολιτική υστεροφημία όλων όσοι μετέχουμε και στηρίζουμε το πολιτικό εγχείρημα της Νέας Διακυβέρνησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο