Άρθρο του Υπουργού Εξωτερικών, Ν. Δένδια, του Υψηλού Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου Επιτροπής, Ζοζέπ Μπορέλ και της Επιτρόπου Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, Γιούτα Ουρπιλάινεν, στην ε/φ «Το Βήμα της Κυριακής»

«Δίνοντας προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων»

Ίσως πουθενά αλλού στον κόσμο, τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών δεν αμφισβητούνται σε τέτοιον βαθμό όπως στο Αφγανιστάν. Η ΕΕ έχει καταστήσει σαφές ότι η μελλοντική αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ θα εξαρτηθεί από τον σεβασμό των κανόνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών. Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει τις γυναίκες και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο, παραμένοντας πιστή στις αξίες και τις πεποιθήσεις της.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία, η δημοκρατία και η ισότητα αποτελούν βασικές αξίες που καθιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που είναι. Εμπλουτίζουν τις κοινωνίες μας και ενισχύουν την ανθεκτικότητά τους. Η ισότητα των φύλων είναι καθοριστικής σημασίας για την ειρήνη, την ασφάλεια, την οικονομική ευημερία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Γι’ αυτό, οι προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα για την προώθηση και τη διασφάλιση της προόδου όσον αφορά την ισότητα των φύλων αποτελούν πολιτική προτεραιότητα και στόχο της ΕΕ. Το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Ισότητα των Φύλων ΙΙΙ και ο νέος προϋπολογισμός εξωτερικής δράσης της ΕΕ παρέχουν έναν οδικό χάρτη για παγκόσμια δράση με στόχο έναν κόσμο όπου επικρατεί η ισότητα των φύλων. Για την επίτευξη των στόχων αυτών συνεργαζόμαστε στενά με πολυμερείς, περιφερειακούς και διμερείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Έχουμε όμως ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας και δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού.

Σε πολλές χώρες, η πανδημία όξυνε υπάρχουσες ανισότητες μεταξύ των φύλων σε διάφορους τομείς: στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την υγεία, την ασφάλεια, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, καθώς και στις οικονομικές ευκαιρίες. Επιπλέον, οι περιορισμοί της κυκλοφορίας λόγω του κορονοϊού σε πολλές περιπτώσεις οδήγησαν σε αύξηση της έμφυλης βίας, ιδίως της ενδοοικογενειακής. Ταυτόχρονα, οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν επωμιστεί ένα μεγάλο μέρος του βάρους της φροντίδας. Τα άτομα που εργάζονται στην άτυπη οικονομία και σε θέσεις εργασίας χαμηλής ειδίκευσης (εκ των οποίων οι περισσότερες είναι γυναίκες), οι μετανάστες και οι μετανάστριες και όσες και όσοι ανήκουν σε μειονότητες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο και αντιμετωπίζουν πολλαπλές και διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων.

Επιπλέον, το κλείσιμο των σχολείων εξέθεσε τα κορίτσια σε αυξημένο κίνδυνο σεξουαλικής εκμετάλλευσης, πρώιμης εγκυμοσύνης, παιδικής εργασίας και καταναγκαστικού γάμου. Το Malala Fund εκτιμά ότι άλλα 20 εκατομμύρια κορίτσια κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κοριτσιών που δεν έχουν εκπαιδευτικές προοπτικές σε 150 εκατομμύρια —αριθμός που ισοδυναμεί με το ένα τρίτο του πληθυσμού της ΕΕ.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, οι στρατιωτικές δαπάνες το 2020 ξεπέρασαν και πάλι τις παγκόσμιες δαπάνες για την υγεία, ακόμη και σε μια χρονιά όπου κυριαρχούσε η πανδημία του κορονοϊού. Για βιώσιμη ανάκαμψη από την πανδημία του κορονοϊού πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Η πρόκληση αυτή τώρα απαιτεί μια παγκόσμια απάντηση, καθώς οικοδομούμε το μέλλον στο οποίο επιθυμούμε να μεγαλώσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας μετά την πανδημία, σε έναν κόσμο πιο ισότιμο, πιο ποικιλόμορφο, στον οποίο οι ίσες ευκαιρίες είναι πραγματικότητα. Για να επιτύχουμε βιώσιμη αλλαγή πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια της ανισότητας των φύλων και των έμφυλων διακρίσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, καθώς και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έχουν σταθεί στο πλευρό των γυναικών και των κοριτσιών ανά τον κόσμο καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Ως «Ομάδα Ευρώπη», έχουμε ήδη κινητοποιήσει 46 δισ. ευρώ για τη στήριξη πάνω από 130 χωρών-εταίρων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και τη νεολαία.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τρία παραδείγματα: στο Νεπάλ βοηθήσαμε ένα εκατομμύριο κορίτσια και αγόρια να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους μέσω ραδιοφώνου. Στο Τόγκο στηρίξαμε τη δημιουργία ενός συστήματος καθολικού βασικού εισοδήματος και τον διορισμό γυναικών σε ηγετικές θέσεις σε νέους δήμους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πρωτοβουλία Spotlight της ΕΕ και του ΟΗΕ βοήθησε 650.000 γυναίκες και κορίτσια να προλάβουν ή να αντιμετωπίσουν τη βία εναντίον τους, και εκπαίδευσε 880.000 άνδρες και αγόρια σε θέματα όπως η θετική αρρενωπότητα, η μη βίαιη επίλυση συγκρούσεων και η ανατροφή των παιδιών.

Ωστόσο, για να αντιμετωπίσουμε τις αυξανόμενες προκλήσεις, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Αυτός είναι ο σκοπός του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων ΙΙΙ. Το Σχέδιο προωθεί την ανάληψη ηγετικών θέσεων και την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών, των κοριτσιών και των νέων στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή, καθώς και σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ειρήνη και την ασφάλεια.

Το Σχέδιο αυτό υλοποιείται τώρα με τη βοήθεια του νέου μέσου NDICI-Global Europe, ύψους 79,5 δισ. ευρώ, το οποίο θα στηρίξει την εξωτερική δράση της ΕΕ για την επόμενη επταετία.

Η στήριξη της εκπαίδευσης και ιδίως της εκπαίδευσης των κοριτσιών θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο. Με τον ίδιο τρόπο που στηρίζει την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η ΕΕ έχει συνεργαστεί με χώρες εταίρους καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας για να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο της πανδημίας στα παιδιά και να διευκολύνει την ασφαλή επιστροφή στο σχολείο.

Ως «Ομάδα Ευρώπη» παρέχουμε ήδη πάνω από το ήμισυ της συνολικής παγκόσμιας βοήθειας για την εκπαίδευση. Θα αυξήσουμε περαιτέρω τη χρηματοδότηση ώστε να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων μέσω ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Η κοινή δέσμευση που αναλάβαμε τον Ιούλιο για παροχή στήριξης ύψους 1,7 δισ. ευρώ προς την Παγκόσμια Εταιρική Σχέση για την Εκπαίδευση —για τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης για κορίτσια και αγόρια σε έως και 90 χώρες και εδάφη— εντάσσεται σε αυτό το νέο ξεκίνημα.

Πολλαπλασιάζουμε τις προσπάθειές μας, στηρίζοντας την εκπαίδευση και τις οικονομικές ευκαιρίες για τις γυναίκες και τα κορίτσια και βελτιώνοντας την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες γενετήσιας και αναπαραγωγικής υγείας. Έως το 2025 το 85 % όλων των νέων εξωτερικών δράσεων της ΕΕ ―σε όλους τους τομείς― θα συμβάλλει στην ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Η διαδικασία αυτή που βρίσκεται σε στάδιο της τελικής επεξεργασίας με τις χώρες εταίρους μας, έχει βασιστεί σε στενή συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους ακτιβιστές των δικαιωμάτων των γυναικών, και τους νέους.

Πρέπει να επαναφέρουμε την ανθρώπινη ανάπτυξη σε καλό δρόμο και να επιτύχουμε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030, χωρίς να αφήσουμε κανέναν και καμία στο περιθώριο.

Είναι επιτακτική ανάγκη να τα καταφέρουμε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο