Άρθρο στην ετήσια έκδοση του ΕΒΕΑ “Trade with Greece”

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει σαφή εθνική αποστολή, τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας της πατρίδας μας. Η Ελλάδα είναι γνωστό ότι διαχρονικά επιζητά την ειρήνη και τη σταθερότητα. Οφείλει όμως να καθιστά σαφές ότι θα προασπίσει με απόλυτη αποφασιστικότητα την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Ταυτόχρονα, επικαιροποιούμε και αναδιαμορφώνουμε πτυχές της εθνικής μας στρατηγικής, σύμφωνα με όσα απαιτούν οι σύγχρονες συνθήκες.

Ο σχεδιασμός μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει τέσσερις βασικούς άξονες:

Πρώτος άξονας, η επικαιροποίηση της πολιτικής εθνικής ασφάλειας. Το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία έφερε στο προσκήνιο νέες προκλήσεις ασφάλειας και διδάγματα τα οποία επιβάλλεται να μελετηθούν ή και να ενσωματωθούν στην εθνική μας στρατηγική.

Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις, από τα εργαλειοποιούμενα μεταναστευτικά ρεύματα έως τις κυβερνοαπειλές και από την κλιματική αλλαγή μέχρι το οργανωμένο έγκλημα. είναι απαραίτητο να επανεξετάζονται και να επικαιροποιούνται. Οφείλουμε να έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες και να αντιλαμβανόμαστε τις αλλαγές. Οφείλουμε επίσης να εξετάσουμε την αναδιαμόρφωση της δομής, του τρόπου διοίκησης και εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν υβριδικές μεθόδους πολέμου και νέες απειλές.

Σημαντικό στοιχείο είναι ακόμη η κοινωνική διάσταση του ρόλου των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως π.χ. η δυνατότητά τους να βοηθήσουν τη δράση της Πολιτικής Προστασίας στη διαχείριση κρίσεων .

Δεύτερος άξονας είναι η συνέχιση και η επιτάχυνση των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων. Δεσμευόμαστε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας θα έχουν στη διάθεσή τους τα μέσα που απαιτούνται για την εκπλήρωση της αποστολής τους, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη και τις οικονομικές δυνατότητες της ελληνικής κοινωνίας. Παράλληλα, θα ασχοληθούμε με παλαιότερα προγράμματα, τα οποία για διάφορους λόγους αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Τρίτος άξονας είναι η ενίσχυση της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε έναν από τους μοχλούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με τον κατάλληλο σχεδιασμό αναβάθμισής της και με την αντιμετώπιση υπαρχουσών παθογενειών, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Η Αμυντική Βιομηχανία, εφόσον αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, μπορεί να τονώσει την καινοτομία, την έρευνα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με στόχο παράλληλα την αύξηση των αμυντικών μας εξαγωγών.

Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη συνεργασία με ευρωπαϊκές βιομηχανίες, όπως και τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης. Έχουμε τη δυνατότητα επίσης να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να καλλιεργήσουμε μια νέα κουλτούρα καινοτομίας.

Τέταρτος άξονας, η αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και η αξιοποίηση της στρατιωτικής θητείας ως πλατφόρμας για την απόκτηση νέων πιστοποιημένων δεξιοτήτων των στρατευσίμων.

Για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αποτελεί προτεραιότητα η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους. Το προσωπικό άλλωστε αποτελεί τον βασικό πυλώνα ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεών μας.

Επιτελεί το καθήκον του με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αυταπάρνησης, με υλικές αντιπαροχές που είναι αλήθεια ότι δεν ανταποκρίνονται στο ύψος της αποστολής τους.

Η αξιοποίηση της υπάρχουσας τεράστιας, ανεκμετάλλευτης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά προς αυτόν τον στόχο και να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για την εύρεση στέγης σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Ιδίως, σε απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και σε περιοχές νησιωτικές ιδίως, όπου το κόστος διαμονής είναι δυσβάσταχτο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στοχεύουμε παράλληλα να αξιοποιήσουμε τη στρατιωτική θητεία ως πλατφόρμα για την απόκτηση νέων πιστοποιημένων δεξιοτήτων των στρατευσίμων. Τις δεξιότητες αυτές θα μπορούν εν συνεχεία να τις αξιοποιήσουν στην δραστηριότητά τους ως πολίτες.

Η μεταρρύθμιση της υποχρεωτικής θητείας, μέσω της αξιοποίησης των πρότερων δεξιοτήτων των στρατευσίμων και της κεφαλαιοποίησης των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκειά της, είναι κομβικής σημασίας για την ελληνική κοινωνία. Μεταξύ άλλων θα καταστήσει πιο ελκυστική και ωφέλιμη τη στρατιωτική θητεία, καθόσον οι στρατεύσιμοι θα μπορούν αξιοποιήσουν την αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία στην αγορά εργασίας, μετά την ολοκλήρωσή της.

Θα ήθελα τέλος να επισημάνω, ότι τα τελευταία 4 χρόνια η Κυβέρνηση Μητσοτάκη κατόρθωσε να μετατρέψει την Ελλάδα σε έναν υπολογίσιμο και αξιόπιστο παράγοντα και να την αναδείξει ως μία χώρα σύγχρονη, φιλόδοξη, με αυτοπεποίθηση, με διευρυμένες συμμαχίες που ισχυροποίησαν τη θέση της διεθνώς.

Σε αυτή την κατεύθυνση είμαι βέβαιος ότι θα πορευθούμε και τη νέα τετραετία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος, να συνεχίσουμε να οδηγούμε τη χώρα με ασφάλεια, με σιγουριά, με αυτοπεποίθηση, στον ώριμο πια 21ο αιώνα και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τος προκλήσεις που διαγράφονται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο