Χαιρετισμός μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος σε διαδικτυακή εκδήλωση στο πλαίσιο του 7ου Επιχειρηματικού Φόρουμ ΕΕ-Αφρικής 2022

“Hydrogen and green shipping for clean energy: market prerequisites and green energy transition opportunities for African-EU partnership”

Εξοχότατε, Κύριε Πρόεδρε της Μαυριτανίας,

Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί απόδειξη της ισχυρής μας δέσμευσης για εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αφρικανικών χωρών. Τα τελευταία χρόνια, η Αφρική κινείται προς σταθερή οικονομική ανάπτυξη, ισχυρές κοινωνίες των πολιτών και θεσμούς. Καθώς και προς την επίτευξη αξιοσημείωτης προόδου στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Επιπλέον, είναι μια ήπειρος με σημαντικές δυνατότητες.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη-μέλη της ΕΕ εργάζονται για να καθιερώσουν μια ισορροπημένη προσέγγιση. Επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν υφιστάμενες και νέες προκλήσεις στην Αφρική. Και να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις παγκόσμιες προκλήσεις. Μέσω της προσέγγισης της Team Europe, η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση των επειγουσών αναγκών των Αφρικανών εταίρων της.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Ελλάδα έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει σε πολλές Πρωτοβουλίες της Team Europe, όπως οι Στρατηγικοί Διάδρομοι Αφρικής-ΕΕ για μια Ενισχυμένη και πιο Πράσινη ΕΕ-Αφρική (the Africa-EU Strategic Corridors for an Enhanced and Greener EU-Africa), η Πρωτοβουλία Αφρικής-ΕΕ για την Πράσινη Ενέργεια (the Africa-EU Green Energy Initiative) και η Πρωτοβουλία για την Ψηφιακή Πράσινη Ενέργεια Αφρικής – Ευρώπης (the Africa – Europe Digital Green Energy Initiative).

Η Ελλάδα επιδιώκει ισότιμη εταιρική σχέση με τις αφρικανικές χώρες, προσφέροντας στοχευμένη υποστήριξη σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Από αυτή την άποψη, η Ελλάδα θα μπορούσε να στηρίξει τις προσπάθειες των αφρικανικών χωρών προκειμένου να επικαιροποιήσουν τις ενεργειακές τους στρατηγικές.

Μπορούμε να επικεντρωθούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε μια σταδιακή στροφή προς χαμηλές εκπομπές άνθρακα και βιώσιμους τρόπους μεταφοράς. Έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους για τη μετάβαση στη βιώσιμη ενέργεια, με τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα από το ελληνικό μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2028.

Επιπλέον, η Ελλάδα αναπτύσσει επί του παρόντος έναν ολοκληρωμένο Οδικό Χάρτη για την καθιέρωση μιας Οικονομίας Υδρογόνου. Οι ελληνικές εταιρείες γίνονται πρωτοπόροι λύσεων πράσινης ενέργειας σε διεθνές επίπεδο. Θα μπορούσαν να προσφέρουν την πολύτιμη τεχνογνωσία τους σε Αφρικανούς εταίρους, για την προώθηση σχετικών συνεργειών.

Η ελληνική ναυτιλία είναι η μεγαλύτερη δύναμη στη μεταφορά φορτίων μεταξύ τρίτων χωρών (cross trader) και, ως εκ τούτου, αποτελεί ζωτική συνιστώσα του παγκόσμιου εμπορίου. Η ελληνική ναυτιλία είναι πρόθυμη και έτοιμη να γίνει ένας καθαρός και ανταγωνιστικός στόλος χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Όπως ανέφερα ήδη, η Ελλάδα δεσμεύεται να ενισχύσει τις σχέσεις της με την Αφρική. Έχουμε πραγματοποιήσει απτά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Πέρυσι, ανοίξαμε νέα Πρεσβεία στη Σενεγάλη, ενώ ανοίξαμε ξανά την Πρεσβεία και το Γενικό Προξενείο μας στη Λιβύη. Τους τελευταίους μήνες, επισκέφτηκα τη Ρουάντα, τη Γκάνα, τη Γκαμπόν, τη Νιγηρία και την Αγκόλα.

Ως απτή απόδειξη αλληλεγγύης προς τους Αφρικανούς εταίρους μας, η χώρα μου έχει προσφέρει σχεδόν 5 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων, είτε διμερώς είτε μέσω του μηχανισμού COVAX, σε διάφορες χώρες της αφρικανικής ηπείρου.

Σε λίγες μέρες θα μεταβώ στη Σενεγάλη και το Πράσινο Ακρωτήριο.

Πιστεύουμε ότι μέσα από τέτοιες προσπάθειες και πρωτοβουλίες συμβάλλουμε στην οικοδόμηση σταθερών γεφυρών συνεργασίας και εμπιστοσύνης.

Σας ευχαριστώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο