Χαιρετισμός μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στη Μεσογειακή Διάσκεψη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) 2021

Αξιότιμη Πρόεδρε,

Αξιότιμοι συνάδελφοι του ΟΑΣΕ και της περιοχής της Μεσογείου,

Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω χαιρετισμό στη Μεσογειακή Διάσκεψη του ΟΑΣΕ.

Δεν έχει υπάρξει άλλη στιγμή στην πρόσφατη ιστορία μας, που η ανάγκη για συνεργασία να είναι πιο επιτακτική.

Έχοντας υποστεί μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση στον τομέα της υγείας με την πανδημία COVID-19, μας έπληξε μια καταστροφικών διαστάσεων κλιματική κρίση αυτό το καλοκαίρι.

Η περιοχή της Μεσογείου επλήγη σοβαρά.

Το κύριο δίδαγμα που αποκομίσαμε από την πανδημία είναι ότι μια παγκόσμια κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω μίας παγκόσμιας, συλλογικής αντίδρασης.

Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε με συνεργασία και αλληλεγγύη.

Έχουμε ήδη δωρίσει 1,69 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων. Τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (460.000) εστάλησαν σε συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ και επτακόσιες χιλιάδες (700.000) σε χώρες της Μεσογείου, όπως στην Ιορδανία, την Αίγυπτο, την Τυνησία και τη Λιβύη.

Η συνεργασία δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαιότητα.

Αυτό είναι το δίδαγμα που πρέπει να εφαρμόσουμε καθώς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, άλλη μία παγκόσμια απειλή που δεν γνωρίζει σύνορα.

Το ίδιο ισχύει και για άλλες κοινές απειλές όπως το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα και η εμπορία ανθρώπων.

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί διαχρονικά να συμβάλλει σε ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο, προωθώντας σχέσεις καλής γειτονίας, συνεργασία και ανάπτυξη για όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.

Είναι υψίστης σημασίας προκειμένου να ευοδωθεί η συνεργασία αυτή, οι διεθνείς και περιφερειακοί εταίροι μας να τηρούν τις ίδιες αρχές, δηλαδή τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Καμία χώρα δεν πρέπει να θεωρεί ότι εξαιρείται από αυτά τα κριτήρια.

Δυστυχώς, δεν μοιράζονται όλοι στη γειτονιά μας το όραμά μας, την προώθηση δηλαδή της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας, προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων χωρών και λαών.

Ας στείλουμε όλοι το μήνυμα ότι η απάντηση στις κοινές μας προκλήσεις έγκειται αποκλειστικά στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Η Ελλάδα θα καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να διερευνήσει μορφές συνεργασίας με όλες τις γειτονικές της χώρες.

Ταυτόχρονα, θα συνεχίσει να προστατεύει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, σε όλη της την επικράτειά, από κάθε πρόκληση και απειλή, σύμφωνα πάντα με το Διεθνές Δίκαιο και το διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, όπως αποτυπώνεται στην UNCLOS.

Η απόκλιση απόψεων δεν είναι ασυνήθης μεταξύ των εθνών, ιδίως των γειτονικών.

Το Διεθνές Δίκαιο, εντούτοις, παρέχει το απαραίτητο υπόβαθρο και τα εργαλεία για να αντιμετωπιστεί και να διευθετηθεί οποιαδήποτε τέτοια απόκλιση.

Χρειαζόμαστε περισσότερη και καλύτερη συνεργασία.

Αυτό που δεν χρειαζόμαστε είναι περαιτέρω εντάσεις και απειλές κατά της σταθερότητας.

Η μόνη απάντηση είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του διεθνούς συστήματος το οποίο διέπεται από κανόνες.

Η συνεργασία για την ασφάλεια είναι το πνεύμα και η κύρια αρχή του ΟΑΣΕ.

Στο ίδιο πλαίσιο, προσβλέπω στη γόνιμη συμβολή της φετινής Μεσογειακής Διάσκεψης στην κοινή μας προσπάθεια, από κοινού με τους εταίρους μας στη Μεσόγειο, προκειμένου να ενισχύσουμε τον διάλογο και τη συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή μας.

Σας ευχαριστώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο