Χαιρετισμός μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, στην εκδήλωση της UNESCO «Η ρητορική μίσους και η ασφάλεια των Γυναικών Δημοσιογράφων» στο πλαίσιο της επετείου της Διεθνούς Ημέρας για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας για τα Εγκλήματα κατά των Δημοσιογράφων 2021

Εξοχότατοι/ες,
Κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση για την επέτειο της Διεθνούς Ημέρας για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας για τα Εγκλήματα κατά των Δημοσιογράφων.

Η Ελλάδα αισθάνεται υπερήφανη για την συνδιοργάνωση αυτής της εκδήλωσης από κοινού με την Ομάδα Φίλων για την Προστασία των Δημοσιογράφων και την UNESCO.

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ελευθερία του λόγου, διότι βιώνουμε τις επιπτώσεις στην άμεση γειτονιά μας. Σε μια γειτονική χώρα, για παράδειγμα, υπάρχουν σήμερα 80 δημοσιογράφοι που έχουν καταδικαστεί, 93 που έχουν συλληφθεί και 167 που καταζητούνται.

Σκοπός μας σήμερα είναι να επικεντρωθούμε στον αντίκτυπο της ρητορικής μίσους στην ασφάλεια των γυναικών δημοσιογράφων και εργαζόμενων στα μέσα ενημέρωσης. Δυστυχώς, οι γυναίκες δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενες στα μέσα ενημέρωσης δεν εξαιρούνται από τη βία, τις επιθέσεις και την παρενόχληση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το δικαίωμα των γυναικών δημοσιογράφων να είναι ασφαλείς και να μην υφίστανται έμφυλη βία πρέπει να προστατεύεται επαρκώς. Παράλληλα, επαρκώς πρέπει να αντιμετωπιστεί και η ατιμωρησία για τα εγκλήματα που διαπράττονται κατά δημοσιογράφων.

Η Ελλάδα, από κοινού με έναν πυρήνα χωρών που εμφορούνται από τις ίδιες αντιλήψεις, υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το Ψήφισμα για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων και το Ζήτημα της Ατιμωρησίας.

Επιπλέον, η Ελλάδα επικύρωσε πρόσφατα τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για την εξάλειψη της Βίας και της Παρενόχλησης στους Χώρους Εργασίας. Ενθαρρύνουμε τις χώρες που δεν το έχουν πράξει, να την επικυρώσουν και αυτές.

Εξοχότατοι/ες,
Κυρίες και κύριοι,

Η πληροφόρηση είναι δημόσιο αγαθό στο οποίο όλοι έχουν δικαίωμα. Ως τέτοια, η πληροφόρηση συμβάλλει στην ενδυνάμωση των πολιτών και καθιστά δυνατή τη συμμετοχή στη δημοκρατική διακυβέρνηση.

Μια προσέγγιση στην προστασία των δημοσιογράφων και των εργαζόμενων στα μέσα ενημέρωσης που θα λαμβάνει περισσότερο υπόψη την διάσταση του φύλου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οικοδόμηση δημοκρατικών και ανθεκτικών κοινωνιών.
Σας ευχαριστώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο