Χαιρετισμός μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στο 14ο Bali Democracy Forum και στην ενότητα «Δημοκρατία για την Ανθρωπότητα: Αντιμετωπίζοντας τη Φτώχεια»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Κυρίες και Κύριοι,

Είναι μεγάλη μου χαρά να απευθύνω χαιρετισμό στο φετινό Bali Democracy Forum.

Θα ήθελα να συγχαρώ την Υπουργό Εξωτερικών, κα Retno Marsudi, για αυτή την αξιέπαινη και επίκαιρη πρωτοβουλία.

Η φτώχεια αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οδηγώντας σε διακρίσεις εις βάρος των φτωχών.

Τα τελευταία 30 χρόνια έχει αναβιώσει η συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη φτώχεια. Ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τον ανερχόμενο λαϊκισμό και την τρέχουσα πανδημία COVID-19, που διευρύνουν τις ανισότητες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, υφίσταται αυξημένος κίνδυνος αποσταθεροποίησης της κοινωνίας και του κράτους.

Η επακόλουθη ανασφάλεια απειλεί τη χρηστή διακυβέρνηση και την ίδια τη δημοκρατία.

Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και των εταιρικών σχέσεων σε παγκόσμια κλίμακα για την ταχεία εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ιδιαίτερα των στόχων 1 (για την εξάλειψη της φτώχειας παντού), 10 (για τη μείωση των ανισοτήτων) και 16 (για υπεύθυνους θεσμούς και συμμετοχική και χωρίς αποκλεισμούς λήψη αποφάσεων).

Η Ελλάδα εργάζεται επιμελώς πάνω σε προγράμματα που έχουν στόχο την άμβλυνση των ανισοτήτων που υπονομεύουν τα ατομικά, πολιτικά, καθώς και τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Ειδικότερα:
Μια Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και τη Μείωση της Φτώχειας που έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Έχουν εγκριθεί τέσσερα άλλα μείζονος σημασίας έγγραφα πολιτικής:
• Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
• Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας
• Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
• Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων

Επιπλέον, εκπονείται ήδη μια νέα Στρατηγική και Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ενσωμάτωση των Ρομά.

Η Ελλάδα, ως ισχυρός υποστηρικτής της δημοκρατίας ως παγκόσμιου δημόσιου αγαθού και ως σθεναρός υπέρμαχος του οικουμενικού, αδιαίρετου και αλληλένδετου χαρακτήρα όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεωρεί τη φτώχεια «εχθρό» και των δύο αξιών και καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για την εξάλειψή της.

Το κάνει αυτό με την προαγωγή των ίσων ευκαιριών και της συμμετοχής στην κοινωνία, καθώς και με την ενθάρρυνση του διαλόγου, της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε όλες τις πτυχές της ζωής.

Αυτές οι προσπάθειες δεν σταμάτησαν ποτέ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Η Δημοκρατία και οι θεσμοί της συνέχισαν να λειτουργούν και να αποδίδουν, προς όφελος του ελληνικού λαού συνολικά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο