Χαιρετισμός σε συνέδριο του Πανελλήνιου συνδέσμου εξαγωγέων με θέμα: «Εξαγωγικές ευκαιρίες ενάντια στη κρίση»

Κυρία Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι,

Ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό στο ετήσιο συνέδριο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Kατά την παρούσα συγκυρία, η αύξηση των εξαγωγών δύναται να συμβάλει, καθοριστικά, στην άμβλυνση των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων της σοβούσας υγειονομικής κρίσης.

Ωστόσο, το οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται δεν είναι εύκολο.

Στις προκλήσεις που επηρεάζουν το διεθνές οικονομικό σύστημα και τις οποίες καλούνται να υπερβούν οι Έλληνες εξαγωγείς συγκαταλέγονται:

(α) η εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού,

(β) η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας,

(γ) ο ταχύτερος ψηφιακός μετασχηματισμός της,

(δ) οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και πρώτων υλών,

(ε) η μετάβαση σε μία πράσινη οικονομία,

(ζ) οι γεωπολιτικές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο,

(η) το πλαίσιο που θα διέπει τις σχέσεις της ΕΕ με τη Μεγάλη Βρετανία μετά το BREXIT,

(ζ) η ενίσχυση των τάσεων προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο.

Σε αυτή τη διεθνή συγκυρία, η ελληνική Κυβέρνηση έχει επιλέξει να επενδύσει στην οικονομική διπλωματία, ανάγοντάς τη σε βαρύνουσας σημασίας παράμετρο της εξωτερικής μας πολιτικής.

Πυρήνα της πολιτικής μας αποτελεί η παραδοχή ότι η εμπορική συνεργασία δεν εξυπηρετεί μόνο τα οικονομικά μας συμφέροντα. Αλλά συμβάλλει και στη δημιουργία κοινότητας συμφερόντων με τις άλλες χώρες.

Πρόκειται, επομένως, για στοιχείο, το οποίο κεφαλαιοποιούμε, όχι μόνο, οικονομικά αλλά και πολιτικά.

Στο πλαίσιο αυτό:

– Εντάχθηκε στην εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών το Enterprise Greece και ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).

– Αναδιοργανώνουμε τη συνολική δομή του Υπουργείου Εξωτερικών, προωθώντας έναν νέο Οργανισμό, στον οποίο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση των δομών οικονομικής διπλωματίας.

– Εισάγουμε, μεταξύ άλλων καινοτομιών, την παράμετρο της μετρήσιμης στοχοθεσίας, η οποία θα συμβάλει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, των εξαγωγών και των επενδύσεων.

– Στόχος μας είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, αξιοποιώντας στο έπακρο το τρίπτυχο Πολιτικής, Οικονομικής και Επικοινωνιακής Διπλωματίας, να εκπληρώσει την αποστολή του, προσαρμοζόμενο στις απαιτήσεις της εποχής μας.

– Ενσωματώνουμε τη διάσταση της διμερούς και της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας στις πολιτικές πρωτοβουλίες μας.

Το 2019, το Υπουργείο Εξωτερικών, συμμετείχε σε τριακόσιες πενήντα πέντε (355) δράσεις εξωστρέφειας με αμιγώς επιχειρηματικό ενδιαφέρον σε εξήντα εννέα (69) χώρες.

Με αυτό τον τρόπο, συμβάλλει στη στήριξη των προσπαθειών του εξαγωγικού κόσμου για την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών προϊόντων και την επέκτασή τους σε νέες αγορές.

Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,

Ως φορέας συνδιαμόρφωσης και άσκησης της πολιτικής προώθησης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, το Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ενεργά τον εξαγωγικό κόσμο της χώρας και προσβλέπει στη γόνιμη συνεργασία μαζί του.

Με αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες σας

Μετάβαση στο περιεχόμενο