Χωρίς όρους υγιεινής και ασφαλείας η Κυβέρνηση μετατρέπει σε αυθαίρετα κέντρα διαμονής μεταναστών τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις της Αθήνας

Προς:

κ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Η χωροθέτηση, ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση δομών φιλοξενίας μεταναστών υπόκειται σε συγκεκριμένο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και οργανώνεται από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με τις πρόνοιες του ν.3907/2011, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4249/2014.

Η Κυβέρνηση, υπό την πίεση της ανεξέλεγκτης εισροής μεταναστών, του αποκλεισμού διελεύσεώς τους προς την κεντρική Ευρώπη και των δεσμεύσεων που ανέλαβε με τη συμφωνία των Βρυξελλών της 25.10.2015 για τη μεταναστευτική διαδρομή στα δυτικά Βαλκάνια, μετατρέπει σε κέντρα φιλοξενίας μεταναστών τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Γαλάτσι, το Ελληνικό, το Φάληρο και αλλού. Αίφνης χιλιάδες άνθρωποι μεταφέρονται προς φιλοξενία σε αθλητικούς χώρους που είχαν σχεδιαστεί για άλλες χρήσεις, χωρίς την απαραίτητη προπαρασκευή που θα διασφάλιζε κατάλληλους όρους διαμονής, υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και συναρμογής της νέας αυτής λειτουργίας με τον αστικό περίγυρο.

Αποτέλεσμα της έλλειψης αυτής στοιχειώδους προγραμματισμού και προνοητικότητας είναι η διαμόρφωση μιας ανεξέλεγκτης κατάστασης, όπου αθλητικές εγκαταστάσεις μετατρέπονται εν μια νυκτί και αυθαίρετα σε άτυπα κέντρα φιλοξενίας όσων μεταναστών παραμένουν εκεί και δεν απομακρύνονται στην γύρω περιοχή ή προς το κέντρο της Αθήνας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός

α) Με ποιες και τίνος αποφάσεις και ποιες, συγκεκριμένα, αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμων του Ν. Αττικής έχουν μέχρι σήμερα μετατραπεί σε κέντρα φιλοξενίας μεταναστών;

β) Επιτρέπεται η χρήση αυτή από το σχετικό χωροταξικό, πολεοδομικό και κτιριοδομικό πλαίσιο και βάσει ποιων νομοθετικών διατάξεων και διοικητικών αδειών;

γ) Ερωτήθηκαν προηγουμένως οι οικείοι Δήμοι που εκφράζουν τις τοπικές κοινωνίες;

δ) Ποιος φορέας έχει την ευθύνη για τη νέα αυτή χρήση των εγκαταστάσεων και ενδεχόμενα όπως επεισόδια και τραυματισμοί φιλοξενουμένων, φθορές υλικών κ.α.;

ε) Με ποιο πλαίσιο, συμβάσεις κλπ. παρέχονται υπηρεσίες σίτισης – περίθαλψης των φιλοξενούμενων μεταναστών, καθαριότητας και φύλαξης των εγκαταστάσεων;

στ) Έχουν ασφαλισθεί και που οι εγκαταστάσεις αυτές για ενδεχόμενες φθορές από τη νέα χρήση τους ως κέντρων φιλοξενίας μεταναστών;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο