«Διαδικασία κρίσεων Διευθυντών Μονάδων ΙΚΑ ΕΤΑΜ»

Προς:

την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Κατά τις πρόσφατες κρίσεις των Διευθυντών Μονάδων ΙΚΑ ΕΤΑΜ αποκλείσθηκαν από τη σχετική διαδικασία οι συμβασιούχοι ιατροί – οδοντίατροι αορίστου χρόνου, καίτοι ο Ν. 3801/2009 και το ΠΔ 19/2011 προβλέπουν ρητά τη δυνατότητα εξέλιξής τους. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού έχει καταθέσει αίτηση ακύρωσης για τη σχετική διαδικασία ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Ωστόσο, ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση προκαλούν προφορικές καταγγελίες μελών της Ομοσπονδίας περί μεθόδευσης της διαδικασίας κρίσεων με σκοπό τον αποκλεισμό συγκεκριμένων ιατρών και την προώθηση ημετέρων. Οι σαρωτικές αλλαγές συντείνουν προς την κατεύθυνση αυτή και γεννούν εύλογα ερωτήματα ως προς τις επιλογές της Κυβέρνησης την ώρα που αφενός εμφανίζεται να επιζητεί συναίνεση για την προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών και αφετέρου διατυμπανίζει την εφαρμογή διαφανών διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η κα Υπουργός;

1) Με ποιο σκεπτικό αποκλείστηκαν από τη διαδικασία κρίσεων Διευθυντών ΙΚΑ ΕΤΑΜ οι συμβασιούχοι ιατροί και οδοντίατροι αορίστου χρόνου;

2) Διασφαλίσθηκαν και πως τα αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής των επιλεγέντων Διευθυντών, απόντος του σημαντικού σε αριθμού και προσόντα ιατρικού προσωπικού αορίστου χρόνου;

3) Πως σχολιάζει την καθολική αλλαγή προσωπικού στις θέσεις Διευθυντών Μονάδων ΙΚΑ ΕΤΑΜ;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο