Διασφάλιση εφαρμογής του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στο Δ. Κέρκυρας

Προς:

κα. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Το Δεκέμβριο του 2010 το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» μέσω συγχρηματοδότησής του από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ώστε να διασφαλιστούν οι 4.500 θέσεις εργασίας των εργαζομένων στις 1.050 δομές του προγράμματος, που εξυπηρετεί περισσότερους από 80.000 ηλικιωμένους και ΑμεΑ ετησίως με σημαντικά θετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια.

Ωστόσο, σύμφωνα με την οικεία ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 17/2011) και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑ ΑΕ, ωφελούμενοι της δράσης δεν είναι πλέον απευθείας ηλικιωμένοι και ΑμεΑ, αλλά άτομα – συνήθως συγγενικά – με εξαρτώμενα μέλη στις οικογένειές τους (εξυπηρετούμενοι) και οι οποίοι, είτε ως άνεργοι που αποδεδειγμένα αναζητούν εργασία, είτε ως εργαζόμενοι επαπειλούμενοι με ανεργία, ωφελούνται από το πρόγραμμα, καθώς αποδεσμεύονται από την φροντίδα των συγγενικών τους, μη αυτοεξυπηρετούμενων, προσώπων, που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας.

Όπως, όμως, σημειώνεται από το Δ. Κέρκυρας, η μεταβολή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα σημαίνει ότι ένας ηλικιωμένος πρέπει να έχει έναν στενό συγγενή που να είναι άνεργος, προκειμένου αυτός (και όχι ο ηλικιωμένος) να είναι ο δικαιούχος του προγράμματος – λήπτης ενός κουπονιού (“voucher”), με το οποίο θα «εξαγοράζει» την κατ’ οίκον φροντίδα του δικού του ανθρώπου από το «Βοήθεια στο σπίτι».

Ωστόσο, η κατηγορία αυτή των δικαιούχων δεν αποτελεί την πλειονότητα όσων σήμερα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τα μοναχικά άτομα ή αυτοί που δεν έχουν συγγενείς ή δεν διατηρούν επαφή με τους συγγενείς τους, δεν θα δύναται πλέον να επωφελούνται από τις υπηρεσίες του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», εγκαταλειπόμενοι στη μοναξιά τους.

Κατόπιν τούτων,ερωτάται η κα. Υπουργός,

α) Πώς θα εξυπηρετηθούν άτομα ηλικιωμένα ή / και με αναπηρίες, τα οποία δεν διαθέτουν ένα συγγενή που πληροί τις νέες προϋποθέσεις του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»;

β) Πώς θα ανταποκριθεί η κυβέρνηση στην υποχρέωσή της προς το Δήμο Κέρκυρας, αλλά κι όλους τους Δήμους της χώρας, για τη συνέχιση του εν λόγω προγράμματος, σύμφωνα με την αρχή της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων προς τους ΟΤΑ με παράλληλη μεταφορά των αντιστοίχων πόρων (αρ.102§5 του Συντάγματος), αλλά και το αρ.270 ν.3852/2010 (Σχέδιο «Καλλικράτης») για την κοστολόγηση των μεταφερόμενων προς τους ΟΤΑ αρμοδιοτήτων.

γ) Που κατέληξε η προαναγγελθείσα από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης μελέτη προσδιορισμού εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης / βιωσιμότητας του προγράμματος;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο