Δήλωση κατά την άφιξη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όπως γνωρίζετε, πρόκειται να συζητήσουμε ξανά το ζήτημα της Ουκρανίας. Θα ενημερώσω τους συναδέλφους μου για την πρόσφατη επίσκεψή μου στην Οδησσό στις 3 Απριλίου, καθώς και για τις προσπάθειες της Ελλάδας να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, όχι μόνο στην Οδησσό -αυτό το έχουμε ήδη πράξει- αλλά και στη Μαριούπολη, κάτι που καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο λόγω των προβλημάτων που δημιούργησε η Ρωσία στο να μας επιτρέψει να μεταφέρουμε αυτήν την ανθρωπιστική βοήθεια.

Πρόκειται επίσης, να συζητήσουμε για τα Δυτικά Βαλκάνια και τη Λιβύη. Θα ζητήσω δε, από τους συναδέλφους μου να επισπεύσουμε αυτά τα θέματα. Διότι, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενεργήσει και δράσει τώρα, διατρέχουμε τον κίνδυνο οι περιοχές αυτές να γίνουν θέατρα μεγάλων κρίσεων όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε στην Ουκρανία.

Και ως τελευταία παρατήρηση, θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για μια κρίση που αφορά τις αξίες μας, τις θεμελιώδεις αξίες μας: τη δημοκρατία, την εδαφική ακεραιότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου. Οφείλουμε λοιπόν να λάβουμε ξεκάθαρη θέση σε όλα τα μέτωπα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο