Δήλωση σχετικά με την τροποποίηση του Γ.Π.Σ. της Κέρκυρας

Στις 20/06/2008 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Σταύρος Καλογιάννης με απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της πόλης της Κέρκυρας.

Η απόφαση απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο προκειμένου να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με αφορμή την συγκεκριμένη εξέλιξη, ο Βουλευτής Νίκος Δένδιας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Καλογιάννη με την οποία εγκρίνει την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης της Κέρκυρας, αποτελεί μια πολύ σημαντική για την ανάπτυξη του πολεοδομικού ιστού της πόλης εξέλιξη.Μια εκκρεμότητα ετών αντιμετωπίζεται χάρη στην μεθοδική δουλειά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Κέρκυρας.

Θα ήθελα να συγχαρώ το Νομάρχη κ. Στέφανο Πουλημένο, την αρμόδια Αντινομάρχη κ. Υδραίου και όλους τους συνεργάτες τους για την πολύ σημαντική αυτή επιτυχία. Εύχομαι και οι υπόλοιποι φορείς της Αυτοδιοίκησης να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και να προωθούν τα θέματα της αρμοδιότητάς τους με την ίδια υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο