Εκ νέου δραστηριοποιήση διακινητών μεταναστών – προσφύγων στην περιοχή του Έβρου

Προς:

κ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Η είσοδος στη χώρα 214 μεταναστών – προσφύγων από την περιοχή του Έβρου την Τρίτη, 04.10.2016, όπως προκύπτει από τα ανακοινωθέντα στοιχεία του συντονιστικού οργάνου διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για την εκ νέου δραστηριοποίηση στο σημείο αυτό των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών και προσφύγων.

Η διάβαση του ποταμού και η χρήση των μεθοριακών περασμάτων του Έβρου εγκυμονεί ιδιαίτερους κινδύνους για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων αυτών, ενώ εντείνει την πίεση που γενικότερα δέχεται η χώρα στο μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα σε μια ευαίσθητη περιοχή.

Για το λόγο αυτό, κατά την περίοδο 2012-2014, είχε δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επιτήρηση των συνόρων του Έβρου μέσω της ανάπτυξης περίπου 2.000 συνοριοφυλάκων, της διενέργειας πλωτών περιπολιών, της σταδιακής επέκτασης του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων ώστε τελικά να περιλάβει ολόκληρο το μήκος της χερσαίας και θαλάσσιας ελληνοτουρκικής μεθορίου, καθώς και της σύστασης του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης & Ασύλου (ΕΣΚΕΣΜΑ), όπως απαιτείτο από τον Κανονισμό “Eurosur” (ΕΚ 2007/2004).

Η επανενεργοποίηση των διαβάσεων του Έβρου από τα κυκλώματα διακινητών είναι το αποτέλεσμα της εγκατάλειψης από την Κυβέρνηση των μέτρων φύλαξης και επιτήρησης των συνόρων που είχαν εφαρμοσθεί κατά την προηγούμενη περίοδο και της ανεπάρκειάς της να σχεδιάσει και εφαρμόσει μια συνεκτική πολιτική επιτήρησης των συνόρων της χώρας και εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασύλου και μετανάστευσης, με συνέπεια η χώρα μας να βρίσκεται διαρκώς υπόλογη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους σχετικούς χειρισμούς της.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την αποτελεσματική φύλαξη – επιτήρηση της συνοριακής γραμμής του Έβρου και τη δίωξη των κυκλωμάτων διακίνησης στην περιοχή.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο