Εκτός λειτουργίας η μονάδα μαγνητικού τομογράφου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας

Προς:

Τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας επενδύθηκαν δημόσιοι πόροι 32 εκ. € περίπου (κατασκευή και Η/Μ εξοπλισμός), με στόχο την παροχή προς τους μονίμους κατοίκους της Κέρκυρας, αλλά και τους πολυάριθμους επισκέπτες της τουριστικής περιόδου, σύγχρονης και ποιοτικής περίθαλψης και νοσηλείας.

Δύο, όμως, έτη από την αποπεράτωση του νέου κτιρίου (Αύγουστος 2009) και ένα έτος από τη μετεγκατάσταση του νοσοκομείου (Νοέμβριος 2010), η μονάδα μαγνητικού τομογράφου δεν έχει εισέτι τεθεί σε λειτουργία, ελλείψει καταλλήλου εξειδικευμένου προσωπικού. Αυτό έχει ως συνέπεια, οι ασθενείς να εξυπηρετούνται από ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, με αντίστοιχη επιβάρυνση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους υπάγονται, αλλά και να παραμένει σε αχρησία ο τεχνολογικός εξοπλισμός της μονάδας μαγνητικού τομογράφου του νέου νοσοκομείου.

Κατόπιν τούτων,ερωτάται ο κ. Υπουργός

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για τη στελέχωση και λειτουργία της μονάδας μαγνητικού τομογράφου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο