Εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης Πυροσβεστικού Σώματος

Προς:

κ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) και η ανταπόκρισή του στις ανάγκες της αντιπυρικής περιόδου προϋποθέτουν, πέραν της εγρήγορσης του έμψυχου δυναμικού και των επιγείων μέσων, την αποτελεσματική παρουσία και δράση εναερίων μέσων συντονισμού και δασοπυρόσβεσης.

Κατά την περίοδο 2012 – 2014 με συντονισμένες προσπάθειες αντιμετωπίσθηκαν χρονίζοντα έως τότε προβλήματα, όπως ο συντονισμός των φορέων πολιτικής προστασίας, η ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού (προσλήψεις μονίμων πυροσβεστικών υπαλλήλων και ρύθμιση θεμάτων προσωπικού πενταετούς θητείας), η προμήθεια νέων πυροσβεστικών οχημάτων, η ενίσχυση των εναερίων μέσων με την επαν-ενεργοποίηση των ιδιόκτητων ελικοπτέρων (Ε/Π) του Σώματος, την ετοιμότητα Ε/Π της Αεροπορίας Στρατού και τη συνδρομή μισθωμένων Ε/Π δασοπυρόσβεσης. Η προσπάθεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα σημαντικά λιγότερες καμένες δασικές εκτάσεις σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Δύο έτη αργότερα και ενώ θα έπρεπε εγκαίρως να είχε υπάρξει πρόνοια ιδίως για τη διασφάλιση των αναγκαίων εναερίων μέσων συντονισμού και δασοπυρόσβεσης της αντιπυρικής περιόδου έτους 2017, το Πυροσβεστικό Σώμα κινδυνεύει να βρεθεί με καθηλωμένα, ελλείψει τεχνικής – εφοδιαστικής υποστήριξης, τα πέντε ιδιόκτητα ελικόπτερά του (τρία Ε/Π τύπου ΜΒΒ ΒΚ-117 C1 και δύο Ε/Π τύπου AS-332 L1 Super Puma) και χωρίς μισθωμένα ελικόπτερα δασοπυρόσβεσης (επτά Ε/Π μεσαίου τύπου με αναρτημένο κάδο χωρητικότητας τουλάχιστον 4.000 λίτρων νερού και τρία Ε/Π βαρέος τύπου με ενσωματωμένη δεξαμενή χωρητικότητας τουλάχιστον 7.000 λίτρων νερού).

Παρ’ ότι ήταν γνωστό πως το προηγούμενο πλαίσιο παροχής τεχνικής – εφοδιαστικής υποστήριξης και μίσθωσης ελικοπτέρων συντονισμού – δασοπυρόσβεσης, αντίστοιχα, έληγε φέτος, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν προέβη εγκαίρως σε διαδικασίες σύναψης νέων συμβάσεων για την αντιπυρική περίοδο 2017 και εντεύθεν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο μεν διαγωνισμός για την τεχνική – εφοδιαστική υποστήριξη των ιδιόκτητων Ε/Π του ΠΣ (υπ’ αρ. 5/2016 Διακήρυξη ΑΠΣ), που προκηρύχθηκε τον περασμένο Απρίλιο, να ματαιωθεί στις 31 Αυγούστου και να εκκρεμεί η επανάληψή του, ο δε διαγωνισμός για τη μίσθωση δέκα Ε/Π δασοπυρόσβεσης (υπ’ αρ. 6/2016 Διακήρυξη ΑΠΣ), που προκηρύχθηκε επίσης τον περασμένο Απρίλιο, να ματαιωθεί στις 19 Ιουλίου και να εκκρεμεί νέος επαναληπτικός διαγωνισμός (υπ’ αρ. 12/2016 Διακήρυξη ΑΠΣ).

Παράλληλα, δεν υφίσταται σχεδιασμός για την ανανέωση του εθνικού στόλου αεροπυρόσβεσης, παρότι είναι γνωστό πως η διαθεσιμότητα των Α/Φ “Canandair” (CL -215 και CL – 415) της Πολεμικής Αεροπορίας είναι ολοένα μικρότερη κάθε χρόνο, λόγω της γήρανσης τους.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός

α) Για ποιο λόγο το Υπουργείο Εσωτερικών δεν είχε προβεί, ήδη από το περασμένο έτος, στις αναγκαίες διαγωνιστικές διαδικασίες τεχνικής – εφοδιαστικής υποστήριξης των ιδιόκτητων Ε/Π του ΠΣ και μίσθωσης Ε/Π δασοπυρόσβεσης, ώστε να μην αντιμετωπίζει την πίεση του χρόνου ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου.

β) Για ποιους λόγους ματαιώθηκαν οι αρχικοί διαγωνισμοί και τι πρόκειται περαιτέρω να πράξει αφενός για την τεχνική – εφοδιαστική υποστήριξη των ιδιόκτητων Ε/Π του ΠΣ (δεν έχει προκηρυχθεί ακόμη νέος διαγωνισμός) και τη μίσθωση Ε/Π δασοπυρόσβεσης (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του επαναληπτικού διαγωνισμού ήταν η 26.09.2016).

γ) Ποιος σχεδιασμός υπάρχει για την ανανέωση του εθνικού στόλου αεροπυρόσβεσης.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο