Ερώτηση μου και δεκαπέντε ακόμη Βουλευτών της Ν.Δ. για το Εθνικό Κτηματολόγιο

Προς:

τους Υπουργούς

Οικονομίας- Οικονομικών και Περιβάλλοντος

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Ο Βουλευτής Νίκος Δένδιας, μαζί με άλλους δεκαπέντε συναδέλφους του Βουλευτές της Ν.Δ., κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομίας- Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με τη διερεύνηση και τον καταλογισμό ευθυνών για τις παρατυπίες και την κακοδιαχείριση του έργου του Εθνικού Κτηματολογίου. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως ακολούθως:«Η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτει Εθνικό Κτηματολόγιο. Η διαδικασία κτηματογράφησης, που ξεκίνησε το 1995, χρηματοδοτούμενη από το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, αποσκοπούσε στην κάλυψη 19 εκ. δικαιωμάτων, με αρχικό προϋπολογισμό 138 εκ. ευρώ και στόχο ολοκλήρωσης το 2000. 

Η κτηματογράφηση προχώρησε, όμως, μόνο για 5,8 εκ. δικαιώματα, ενώ το προβλεπόμενο τελικό κόστος του έργου εκτινάχθηκε στα 500 εκ. ευρώ, με ορίζοντα παράδοσης, μόλις, το 2006. Λόγω των καθυστερήσεων, των παρατυπιών και της κακοδιαχείρισης του έργου από τις κυβερνήσεις του ΠαΣοΚ και τους εντεταλμένους της, επεβλήθη, ήδη το 2001, στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόστιμο ύψους 100 εκ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε στο σύνολο των κονδυλίων που είχαν διατεθεί μέσω του Β΄ ΚΠΣ για την χρηματοδότηση του έργου. 

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνήθηκε εφεξής να συμβάλει στην περάτωσή του μέσω πόρων του Γ΄ και Δ΄ ΚΠΣ, γεγονός που υποχρεώνει την παρούσα κυβέρνηση να αναζητήσει πρόσθετους πόρους χρηματοδότησης του Κτηματολογίου, μέσω και του τέλους κτηματογράφησης. Κατόπιν τούτων, Ερωτώνται οι κ.κ. συναρμόδιοι Υπουργοί.

α) Σε ποιες ενέργειες έχουν ήδη ή προτίθενται να προβούν ,προκειμένου να αναζητηθούν και να καταλογισθούν κάθε φύσεως ευθύνες για τις καθυστερήσεις, τις παρατυπίες και την κακοδιαχείριση του έργου του Εθνικού Κτηματολογίου.

 β) Ποιο είναι το συνολικό ύψος της ζημίας που υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο.» 

Κέρκυρα 25 Οκτωβρίου 2005

Μετάβαση στο περιεχόμενο