Ερώτηση μου και τεσσάρων ακόμη Βουλευτών της Ν.Δ. σε όλους τους Υπουργούς σχετικά με τους μετακλητούς υπαλλήλους-συμβούλους των Υπουργείων κατά την περίοδο 1994-2004

Προς:

το σύνολο των Υπουργών της Κυβέρνησης

Ο Βουλευτής Νίκος Δένδιας μαζί με τους συναδέλφους του Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο (Αρκαδίας), Χριστιάνα Καλογήρου (Λέσβου), Δημήτρη Σαμπαζιώτη (Μεσσηνίας) και Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο (Ευβοίας), κατέθεσε ερώτηση στο σύνολο των Υπουργών της Κυβέρνησης σχετικά με τον αριθμό των συμβούλων και συνεργατών που εργάστηκαν στα Υπουργεία και στα γραφεία Υφυπουργών κατά το διάστημα 1994- 2004, καθώς και για τη συνολική αμοιβή τους. 

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως ακολούθως:Σύμφωνα με τον Νόμο 1558/85 και το Προεδρικό Διάταγμα 63/2005(Άρθρα 55,56 και 57) επιτρέπεται η πρόσληψη μετακλητών υπαλλήλων με την ιδιότητα των συνεργατών- συμβούλων στα κυβερνητικά γραφεία για την υποστήριξη του έργου των Υπουργών και Υφυπουργών. 

Με στόχο την αποτύπωση και διευκρίνιση του τρόπου και της έκτακτης αξιοποίησης των παραπάνω νομοθετημάτων από τις προηγούμενες κυβερνήσεις,ερωτώνται οι κυρίες Υπουργοί και οι κύριοι Υπουργοί:Πόσοι, ποιοι και με τι αμοιβές, μετακλητοί υπάλληλοι υπηρέτησαν κατά την χρονική περίοδο 1994-2004 με την ιδιότητα των συμβούλων ή συνεργατών στο γραφείο Υπουργού και στα γραφεία Υφυπουργών των Υπουργείων σας;

Κέρκυρα 13 Οκτωβρίου 2005

Μετάβαση στο περιεχόμενο