Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με την απουσία Μεταναστευτικής πολιτικής της Κυβέρνησης

Προς:

τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ερώτηση του κ. Ν. Δένδια προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με την απουσία Μεταναστευτικής πολιτικής της Κυβέρνησης

Με αφορμή τις κυβερνητικές παλινωδίες σχετικά με τη λειτουργία των Προαναχωρησιακών Κέντρων, την ακώλυτη είσοδο και κυκλοφορία στη χώρα παρανόμων μεταναστών και τη μη εφαρμογή της Συνθήκης Σένγκεν, ο βουλευτής Β΄ Αθηνών κ. Ν. Δένδιας (ΝΔ) κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην οποία επισημαίνει τους κινδύνους που συνεπάγεται για τη χώρα η επίσημη παραδοχή περί απουσίας μεταναστευτικής πολιτικής της Κυβέρνησης, ειδικά σε μια περίοδο έντασης της τρομοκρατίας σε περιοχές προέλευσης πολλών παρανόμων μεταναστών ευρισκόμενων ήδη ή κατευθυνόμενων προς τη χώρα μας. Ειδικότερα, ο κ. Δένδιας ερωτά τον Υπουργό Εσωτερικών:

α) Προτίθεται η Κυβέρνηση να συνεχίσει την εφαρμογή του εγκεκριμένου από την Ε.Ε. Σχεδίου δράσης για το άσυλο και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών που κατά την περίοδο 2012-2014 είχε απτά αποτελέσματα για την προστασία των συνόρων, την ασφάλεια των πόλεων, την υποδοχή και διαχείριση των αιτήσεων ασύλου από νέες πολιτικές υπηρεσίες και την επαναπροώθηση αλλοδαπών που δεν πληρούσαν τους όρους της Συνθήκης της Γενεύης για τη χορήγηση ασύλου;

β) Θα αναλάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Ε.Ε. ώστε να αποκαταστήσει τη συνεργασία με τις χώρες του Νότου, που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα με τη δική μας προβλήματα στο πεδίο της παράνομης μετανάστευσης, ώστε να επιδιώξει περισσότερη αλληλεγγύη, καλύτερη χρηματοδότηση και τροποποίηση του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου (Κανονισμός Δουβλίνου κ.α.), όπου αυτό εμφανίζεται στην πράξη αναποτελεσματικό και ανισοβαρές;

Μετάβαση στο περιεχόμενο