Φόροι και εισφορές υποχρεώνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις σε μετανάστευση

Προς:

α) κ. Υπουργό Οικονομικών

β) κ. Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

Σε ενημερωτικό φυλλάδιο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) με τίτλο «Ποιος διώχνει τις επιχειρήσεις από την Ελλάδα;» υπογραμμίζεται η απόσταση του φορολογικού συντελεστή που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα (29%) προς το μέσο όρο στις βαλκανικές και γειτονικές χώρες, ο οποίος ανέρχεται σε 15,6%. Ενδεικτικά στη Βουλγαρία και την ΠΓΔΜ οι επιχειρήσεις φορολογούνται με συντελεστή 10%, στην Κύπρο με 12,5% και στην Αλβανία με 15%. Περαιτέρω, το ποσοστό των εργοδοτικών εισφορών ανέρχεται σε 24,6% στην Ελλάδα, 10% υψηλότερο από τον μέσο όρο των γειτονικών χωρών (15,2%): στη Βουλγαρία ανέρχονται σε 18,5%, στην Αλβανία σε 15%, ενώ στην Κύπρο σε 7,8%.

Η φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση, σε συνδυασμό και με άλλα προβλήματα, οδηγούν σχεδόν τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις να εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς της έδρας τους στο εξωτερικό (έρευνα της Endeavor Greece). Το ποσοστό αυτό (39%) είναι, μάλιστα, αρκετά υψηλότερο σε σχέση με αυτό που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2015, αμέσως μετά την επιβολή της τραπεζικής αργίας και των capital controls, ανερχόμενο τότε σε 23%. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα, αλλά και αυτές που εξετάζουν την επιλογή αυτή για το επόμενο διάστημα, δραστηριοποιούνται σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι αυτοί της τεχνολογίας και της υγείας.

Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να εγκαταλείψει, αντί να επιτείνει, την πολιτική της που συνοψίζεται στην επιβολή ολοένα περισσότερων βαρών στις επιχειρήσεις της χώρας, αφενός διότι έχει εξαντλήσει τη φοροδοτική τους ικανότητα, αφετέρου διότι τις υποχρεώνει να μετ-εγκατασταθούν σε άλλες χώρες, μειώνοντας τα δημόσια έσοδα και τις θέσεις απασχόλησης στην Ελλάδα.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. συναρμόδιοι Υπουργοί

α) Αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση το πλήγμα που συνιστά για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την απασχόληση η διαρκής επιβάρυνση με φόρους και εισφορές των ελληνικών επιχειρήσεων;

β) Προτίθεται να επανεξετάσει την πολιτική της και να περιορίσει τη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, ιδία στο πλαίσιο (της υπό διαπραγμάτευση) ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του τρέχοντος προγράμματος;

Μετάβαση στο περιεχόμενο