Γραπτή δήλωση μετά τη συμμετοχή στην άτυπη τηλεδιάσκεψη για το Κέρας της Αφρικής

Μετείχα σήμερα στην άτυπη τηλεδιάσκεψη για την ενίσχυση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ανάπτυξης στο Κέρας της Αφρικής, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Φινλανδού ομολόγου μου, Pekka Haavisto.

Ανταλλάξαμε, κατ’ αρχάς, απόψεις για την πολιτική και κοινωνικό-οικονομική κατάσταση που επικρατεί στις χώρες της περιοχής, η οποία αποτελεί αναμφίβολα τόπο στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ αλλά και πεδίο έντονου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος και ανταγωνισμού. Αναζητήσαμε τρόπους που θα συντελέσουν στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ, του ΟΗΕ και της Αφρικανικής Ένωσης, τόσο για την αντιμετώπιση των γνωστών ενδημικών ζητημάτων της περιοχής, αλλά και για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων και τη διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας του Covid-19 και της κλιματικής αλλαγής.

Από πλευράς μου, επεσήμανα, μεταξύ άλλων, τις θετικές προοπτικές για την περιφερειακή σταθερότητα που προκύπτουν από τις βελτιούμενες σχέσεις μεταξύ των χωρών του Κέρατος της Αφρικής. Ανέδειξα επίσης, ως ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας, την ασφάλεια και ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς και τη διασύνδεση της εκεί κατάστασης με τις εξελίξεις στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Περσικού Κόλπου.

Συναφώς, τόνισα τη σημασία διατήρησης της ναυτικής επιχείρησης της ΕΕ Atalanta και διατύπωσα την πρόθεση της χώρας μας να συνεχίσει να συνδράμει ενεργά στην εκπλήρωση της αποστολής της επιχείρησης, που έχει ως στόχο την αποτελεσματική καταπολέμηση της πειρατείας και των κινδύνων που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο