Γραπτή δήλωση μετά την ολοκλήρωση της άτυπης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εξωτερικών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

Πραγματοποιήσαμε, σήμερα, τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης προκειμένου να εξετάσουμε την πορεία της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των έξι ανατολικών κρατών-μελών της Εταιρικής Σχέσης, ενόψει και της επικείμενης τηλεδιάσκεψης σε επίπεδο ηγετών.

Μεταξύ άλλων, συζητήσαμε την πορεία της πανδημίας στους ανατολικούς εταίρους μας και τη δυνατότητα συνδρομής της Ένωσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της, συνδρομή η οποία αφορά τόσο χρηματοδοτική βοήθεια, όσο και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στους κρατικούς μηχανισμούς των χωρών αυτών αλλά και στην Κοινωνία των Πολιτών για την αντιμετώπιση των συνεπειών του ιού.

Επίσης συζητήσαμε την πορεία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των εταίρων μας, με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα και την πορεία της συνεργασίας στην εφαρμογή τους. Από την πλευρά μου εκδήλωσα την ετοιμότητα της Ελλάδας να μεταφέρει την εμπειρία της στον τομέα των μεταρρυθμίσεων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τέλος, συζητήσαμε θέματα περιβάλλοντος, δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης για ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τρόπους αντιμετώπισης των εκστρατειών παραπληροφόρησης, οι οποίες εμφάνισαν ιδιαίτερη έξαρση κατά την πρώτη περίοδο της πανδημίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο