Γραπτή δήλωση μετά το πέρας της διεθνούς τηλεδιάσκεψης δωρητών για το Σουδάν

Η σημερινή τηλεδιάσκεψη δωρητών για τo Σουδάν αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία της Γερμανίας, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την παροχή της απαραίτητης βοήθειας προς τη χώρα.

Μετά την ειρηνική εναλλαγή της εξουσίας πριν από ένα χρόνο και τη συμφωνία για την δημιουργία μεταβατικής Κυβέρνησης, το Σουδάν εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα εξέφρασε την ετοιμότητά της να συμβάλει και εκείνη οικονομικά, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, ώστε το Σουδάν να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας, το σεβασμό του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση των απαραίτητων οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο