Η διαφθορά στο Δημόσιο Τομέα

Σε σχέση με τις βάσιμες αποκαλύψεις για διαφθορά σε ανώτατο επίπεδο, που δημοσιεύθηκαν στην κυριακάτικη” Καθημερινή”, ο Νίκος Δένδιας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η διαφθορά στο Δημόσιο Τομέα είναι ένα από τα κύρια προβλήματα, που καλείται να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση της χώρας.
Σαν κόμμα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα περιλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά για τη Δημόσια Διοίκηση, εξατομίκευση των κυρίων εστιών της διαφθοράς, όχι σε επίπεδο προσώπων αλλά σε θεσμικό και νομοθετικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα οι θεσμικές εστίες διαπλοκής βρίσκονται ιδίως: α) στον ν. 2172/1993, που μετέτρεψε το αδίκημα της απιστίας περί την υπηρεσία από κακούργημα σε πλημμέλημα, β) στο ν. 2446/1996, με τον οποίο κατέστη δυνατή η ανάθεση της σύναψης προγραμματικών συμφωνιών στις διοικήσεις των ΔΕΚΟ «κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων» γεγονός, που τους επέτρεψε να μοιράσουν ανεξέλεγκτα σε διαπλεκόμενα συμφέροντα προμήθειες σε τιμές ακόμα και διπλάσιες από τις ισχύουσες διεθνώς, γ) στον ν. 2522/1997 (άρθρο 4) που επέτρεψε την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών σε όποιον θέλει η κυβέρνηση χωρίς την παραμικρή κύρωση, αφού εκείνοι που αδικούνται μπορούν απλά να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για να πάρουν αποζημίωση, ενώ εκείνοι που παράνομα πήραν το έργο ή την προμήθεια συνεχίζουν την εκτέλεση των παράνομων συμβάσεων, δ) στο ν.2576/1998, ο οποίος καθέριωσε την εισαγωγή του λεγόμενου «μαθηματικού τύπου» στην επιλογή των αναδόχων δημόσιων έργων, που έχει καταδικασθεί και από την αρμόδια Επιτροπή της Ε.Ε, ε) στο ν.2843/2000, με τον οποίο αφαιρέθηκε από την εισαγγελική Αρχή η δυνατότητα διενέργειας ανάκρισης, προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης για πιθανολογούμενα αδικήματα στις χρηματιστηριακές συναλλαγές παρά μόνον εάν υπάρχει άδεια του δικαστικού συμβουλίου και τέλος, στ) στο ν. 3021/2002, με τον οποίο νομιμοποιήθηκε η διαπλοκή επιχειρήσεων ΜΜΕ με επιχειρήσεις, οι οποίες συνάπτουν συμβάσεις έργων και προμηθειών του Δημοσίου μέσω του «βασικού μετόχου».

Οι διατάξεις αυτές θα τροποποιηθούν αμέσως μετά τις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές, ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα ανατρέψει την σημερινή άθλια και διεφθαρμένη πραγματικότητα.

Η πάταξη της διαφθοράς, είναι αίτημα ηθικό, είναι όμως πια στην Ελλάδα και αναγκαιότητα οικονομική, αν θέλουμε να λειτουργήσει ο Δημόσιος Τομέας».

Κέρκυρα 06/10/2003
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο