Η πολιτική αβεβαιότητα προκαλεί διακοπή πίστωσης προς ελληνικές εισαγωγικές επιχειρήσεις και απειλεί με ελλείψεις αγαθών και αυξήσεις τιμών στην αγορά

Προς:

α) κ. Υπουργό Οικονομικών

β) κ. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών & Ναυτιλίας

Η έλλειψη συγκροτημένης στρατηγικής εκ μέρους της Κυβέρνησης για την πορεία της οικονομίας και τη διαπραγμάτευση με τους θεσμικούς συνομιλητές της, καθώς επίσης οι διαρκείς ‘ρητορικές’ παλινωδίες και εξάρσεις των στελεχών της περί διεξαγωγής νέων εκλογών ή δημοψηφίσματος, συντηρούν ένα νοσηρό κλίμα πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας που στοιχίζει πανάκριβα στην επιχειρηματικότητα και την απασχόληση.

Ήδη, όπως σημειώνουν έγκυροι παράγοντες της αγοράς, πολλοί οίκοι του εξωτερικού διακόπτουν την πίστωση προς τις ελληνικές εισαγωγικές επιχειρήσεις και επανέρχονται σε απαιτήσεις προπληρωμών και πλήρους κάλυψης των παραγγελιών με έκδοση τραπεζικών εγγυήσεων. Αυτό συμβαίνει σ’ ένα ήδη επιβαρυμένο πιστωτικό περιβάλλον με ανεπαρκή, αν όχι ανύπαρκτη, ρευστότητα για το εμπόριο, λόγω της περιορισμένης χρηματοδότησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μόνο μέσω του ELA και επιτοκίου αυξημένου κατά 150 μονάδες βάσης σε σχέση με τη βασική χρηματοδότηση της ΕΚΤ.

Η εξέλιξη αυτή έχει συνεπακόλουθα οδηγήσει στις πρώτες ελλείψεις σε εισαγόμενες πρώτες ύλες και προϊόντα, εάν δε η κατάσταση δεν ομαλοποιηθεί, αναμένονται ανατιμήσεις σε βιομηχανικά προϊόντα, καύσιμα, τρόφιμα και φάρμακα. Η εκτίμηση αυτή εδράζεται αφενός στις συνθήκες μειωμένης προσφοράς και αφετέρου στον πειθαναγκασμό των ελληνικών επιχειρήσεων να σπάσουν τις παραγγελίες τους σε μικρότερης αξίας, με συνέπεια την αύξηση των εξόδων για τη μεταφορά των εμπορευμάτων, λόγω της αδυναμίας έκδοσης εγγυητικών επιστολών και της μείωσης των ορίων ασφάλισης των πιστώσεων.

Κατόπιν τούτων,

ερωτώνται οι κ.κ. συναρμόδιοι Υπουργοί,

Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να αποκατασταθεί διεθνώς η εμπιστοσύνη προς την εθνική οικονομία και τις ελληνικές επιχειρήσεις;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο