Η ‘στάση πληρωμών’ της Κυβέρνησης απειλεί με οριστική παύση τα έργα των μεγάλων οδικών αξόνων της χώρας

Προς:

Τον κ. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

Σε προφανή αντίθεση με τις προγραμματικές της εξαγγελίες για την ανάγκη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, η Κυβέρνηση έχει δεσμεύσει τους πόρους του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στην Τράπεζα της Ελλάδος προς αναχρηματοδότηση – ελλείψει άλλης ρευστότητας – του δημοσίου χρέους, αντί να τους διοχετεύσει σε πληρωμές έργων υποδομών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ένα περίπου έτος μετά την επανεκκίνηση των εργασιών στους οδικούς άξονες που κατασκευάζονται με τη μέθοδο της σύμβασης παραχώρησης και διεθνή κοινοπρακτικά – χρηματοδοτικά σχήματα, αυτές να απειλούνται με νέα και – αυτήν τη φορά – οριστική παύση μετά από εκείνη του 2010: νέα κατασκευαστικά μέτωπα δεν αναπτύσσονται, τα χρονοδιαγράμματα δεν τηρούνται, οι απαλλοτριώσεις έχουν σταματήσει, όπως επίσης οι αρχαιολογικές εργασίες και οι μετακινήσεις δικτύων κοινής ωφέλειας. Επιπλέον, η παράταση της οικονομικής αβεβαιότητας και η επιστροφή της χώρας στην ύφεση θέτει σε εγρήγορση τους ξένους δανειστές των έργων, που εξετάζουν την αναστολή των χρηματοδοτήσεων, την καταγγελία των δανειακών συμβάσεων και την αποχώρησή τους από τα χρηματοδοτικά σχήματα.

Η επαπειλούμενη νέα διακοπή εργασιών θα οδηγήσει μοιραία σε διάλυση εργοταξίων, χιλιάδες απολύσεις στον κατασκευαστικό κλάδο και αναστολή συγχρηματοδοτούμενων έργων της περιόδου 2007-2013, των οποίων η επιλεξιμότητα δαπανών λήγει στο τέλος του 2015, αφήνοντάς τα ανολοκλήρωτα και υποχρεώνοντας τη χώρα να επιστρέψει μεγάλα κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατόπιν τούτων,

ερωτάται ο κ. Υπουργός,

α) Θα αποκαταστήσει η Κυβέρνηση την απορρόφηση κονδυλίων στα έργα των μεγάλων οδικών αξόνων που κατασκευάζονται με τη μέθοδο της σύμβασης παραχώρησης;

β) Δεσμεύεται για την τήρηση των υφισταμένων χρονοδιαγραμμάτων και την αποτροπή της απώλειας ή της υποχρέωσης της χώρας σε επιστροφή πόρων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο