Καταχώριση και αριθμός εισελθόντων μεταναστών – προσφύγων στη χώρα κατά το έτος 2015

Προς:

κ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης


Σύμφωνα με την τελευταία κοινή ανακοίνωση της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ο αριθμός των μεταναστών και προσφύγων που έφθασαν δια ξηράς και θαλάσσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπερέβη κατά το 2015 το ένα εκατομμύριο. Από τις συνολικά 1.005.504 αφίξεις σε έξι χώρες της ΕΕ – Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα και Κύπρο – έως τις 21 Δεκεμβρίου, η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων αυτών – 816.752 – είχαν εισέλθει δια των θαλασσίων ελληνικών συνόρων, ενώ το ήμισυ εξ αυτών προερχόταν από τη Συρία.

Τα ανωτέρω στοιχεία επιβεβαιώνουν τη σύγχυση της Κυβέρνησης μεταξύ αποτελεσματικής φύλαξης των εθνικών και ευρωπαϊκών συνόρων και διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, αλλά και τη μετατροπή της χώρας μας, εξαιτίας της ανερμάτιστης πολιτικής της, σε σχεδόν αποκλειστική πύλη εισόδου μεταναστών, προερχόμενων από ένα ευρύ φάσμα χωρών που δεν περιορίζεται στην περιοχή της Συρίας και της Μέσης Ανατολής, αλλά εκτείνεται από τη Βόρειο και Υποσαχάριο Αφρική έως το Αφγανιστάν και το Πακιστάν!

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός

α) Επιβεβαιώνει η Κυβέρνηση τους αριθμούς αφίξεων μεταναστών και προσφύγων κατά το έτος 2015 της κοινής ανακοίνωσης της Υπάτης Αρμοστείας των ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ);

β) Έχουν επίσημα καταγραφεί και καταχωρηθεί οι ως άνω εισελθόντες μετανάστες και πρόσφυγες σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία;

Μετάβαση στο περιεχόμενο