Κατάργηση της δυνατότητας επιλογής β’ ξένης γλώσσας σε δημοτικά – γυμνάσια και επιπτώσεις στο μαθητικό πληθυσμό του Ν. Κερκύρας

Προς:

Την κα. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Παρ’ ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ) επιχειρεί να εμφανίσει τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων ως μέτρο δημιουργίας «εύρωστων και δυναμικών σχολείων» (π.χ. συζήτηση στη Βουλή σχετικής επερώτησης βουλευτών της ΝΔ στις 03.06.2011), εντούτοις, στην πράξη διαψεύδει τις διακηρύξεις της με μέτρα όπως οι υπ’ αρ. Φ.12/518/61284/Γ1/27.05.11 και 62780/Γ2/02.06.11 υπουργικές αποφάσεις.

Με αυτές ορίζεται ότι από το προσεχές σχολικό έτος 2011-2012 στα δημοτικά και γυμνάσια της χώρας καταργείται η παράλληλη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας και τα σχολεία θα χωριστούν, με απόφαση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, σε «γαλλόφωνα» και «γερμανόφωνα» (τα γυμνάσια και σε «ιταλόφωνα» και «ισπανόφωνα»), δηλαδή θα διδάσκεται σε κάθε σχολείο μόνον μια β’ ξένη γλώσσα, την οποία οι μαθητές θα παρακολουθούν αναγκαστικά, χωρίς δικαίωμα επιλογής μεταξύ περισσότερων εναλλακτικών και ασχέτως των επιθυμιών αυτών και των γονέων τους.

Με αυτόν τον τρόπο υπονομεύεται η διδασκαλία της β’ ξένης γλώσσας στο δημόσιο σχολείο, αφού πολλοί μαθητές θα υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν μια ξένη γλώσσα που δεν επιθυμούν ή να αλλάξουν γλώσσα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, καθώς η διδασκόμενη ως β’ ξένη γλώσσα στο πρώτο δεν θα είναι ίδια με εκείνη που θα διδάσκεται, αντίστοιχα, στο δεύτερο.

Τούτο θα ισχύσει κυρίως σε περιοχές με ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο, όπως ο Ν. Κερκύρας, όπου οι μαθητές όχι μόνον δεν θα έχουν δικαίωμα επιλογής β’ ξένης γλώσσας, αλλά, προβιβαζόμενοι από το δημοτικό στο γυμνάσιο, θα πρέπει να αλλάξουν είτε β’ ξένη γλώσσα, είτε σχολείο, μετακινούμενοι σε άλλο τόπο, ώστε να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε γυμνάσιο που θα παρέχει την ίδια β’ ξένη γλώσσα με εκείνη που παρακολούθησαν στο δημοτικό. Με αυτή του την επιλογή, το ΥΠΔΒΜΘ δυσχεραίνει σοβαρά την αποτελεσματική και μεθοδική διδασκαλία της β’ ξένης γλώσσας στο Ν. Κερκύρας και παραβλέπει αδικαιολόγητα τη σημασία της για την ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας του νησιού.

Κατόπιν τούτων,ερωτάται η κα. Υπουργός

α) Εάν, ενόψει και των διαμαρτυριών ενώσεων καθηγητών, γονέων και μαθητών, προτίθεται να επανεξετάσει την κατάργηση της παράλληλης διδασκαλίας της β’ ξένης γλώσσας στα δημοτικά και τα γυμνάσια.

β) Σε περίπτωση εμμονής στην ανωτέρω επιλογή, πως θα αξιοποιηθεί το μέχρι σήμερα απασχολούμενο κάθε είδους προσωπικό καθηγητών γαλλικής και γερμανικής γλώσσας.

γ) Στην ίδια περίπτωση, τι «χωροταξικού» τύπου μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου οι μαθητές του Ν. Κερκύρας να έχουν, τουλάχιστον, τη δυνατότητα διδασκαλίας στο Γυμνάσιο της ίδιας β’ ξένης γλώσσας που διδάχθηκαν στο δημοτικό.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο