Κατάργηση Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης

Προς:

κ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Οι πρόσφατες προειδοποιήσεις για ενδεχόμενη αποβολή της χώρας μας από το χώρο Σένγκεν σε περίπτωση που συνεχιστεί η εκλαμβανόμενη από ορισμένους εταίρους μας στην Ε.Ε. ως απροθυμία ή αδυναμία της Κυβέρνησης να διαφυλάξει τα σύνορά μας και εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., καθιστούν επιτακτική την εγρήγορση και ενίσχυση των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο, ωστόσο, της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης των περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας αφενός εγκαταλείπεται η λειτουργία ενός αυτοτελούς και οργανωμένου Κλάδου Αλλοδαπών & Προστασίας Συνόρων, που προβλεπόταν στο ν.4249/2014, αφετέρου εξετάζεται, αν όχι δρομολογείται, η κατάργηση υφιστάμενων Τμημάτων και Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης τόσο στις παραμεθόριες περιοχές (πχ. Κιλκίς, Σέρρες), όσο και στην ενδοχώρα (π.χ. Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα).

Τυχόν υιοθέτηση αυτών των προτάσεων θα αποδυναμώσει τόσο τη φύλαξη των συνόρων, όσο και τη δίωξη της παράνομης μετανάστευσης και εργασίας στην ενδοχώρα, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, όπου η λειτουργία και δράση των υφιστάμενων σήμερα Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης έχει αποτρεπτικά και κατασταλτικά αποτελέσματα.

Επιπλέον, θα ερμηνευθεί από την Ε.Ε. ως κίνηση χαλάρωσης της φύλαξης των συνόρων και των συνοριακών ελέγχων, παρ’ ότι η Κυβέρνηση με τη συμφωνία των Βρυξελλών της 25.10.2015 για τη μεταναστευτική διαδρομή στα δυτικά Βαλκάνια έχει δεσμευθεί, μεταξύ άλλων, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. και τον περιορισμό της δευτερογενούς μετακίνησης μεταναστών, δηλ. της κίνησής τους προς την κεντρική Ευρώπη, σε συνεργασία με τη “Frontex”.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός

α) Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης σχετικά με τις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης της Ελληνικής Αστυνομίας;

β) Θα προχωρήσει στην κατάργηση ή συρρίκνωση των υπηρεσιών αυτών, όταν επικρίνεται ήδη για ανεπαρκή φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. και προειδοποιείται με ενδεχόμενη αποβολή της χώρας μας από τη ζώνη Σένγκεν;

γ) Εάν από τη μια πλευρά καταργούνται ή συρρικνώνονται οι αρμόδιες για τη φύλαξη των συνόρων υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και από την άλλη ενισχύεται η εκεί παρουσία και δράση της “Frontex”, ποιος τελικά θα έχει στην πράξη την ευθύνη και τον έλεγχο των συνόρων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Νίκος Δένδιας

Μαρία Αντωνίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο