Κατασκευή “hot spots” και κάλυψη δαπανών υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων

Προς:

α)κ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

β)κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

γ)κ. Υπουργό Εξωτερικών

Σύμφωνα με φυλλάδιο που εξέδωσε τελευταία το Υπουργείο Εξωτερικών με τίτλο ‘Προσφυγική Κρίση 2015 Τα γεγονότα’ κατά το παρελθόν έτος (2015) εισήλθαν στην Ε.Ε. μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων 851.319 άτομα (85% του συνόλου των μεταναστατευτικών ροών προς την Ε.Ε.) και δαπανήθηκαν 350.648.475 € σε επιχειρήσεις διάσωσης, μετακινήσεις από τα νησιά προς την ενδοχώρα, διαδικασίες ασύλου και μετεγκατάστασης και μονάδες ανοικτής υποδοχής. Περαιτέρω σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, η χρηματοδότηση της χώρας μας κατά την περίοδο 2014-2020 υπολογίζεται σε 558.316.143 € (446.652.915 € κοινοτική και 111.663.228 € εθνική συμμετοχή αντιστοίχως, ταμεία AMIF & ISF) .

Στο πλαίσιο διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και ανταπόκρισης της χώρας στις σχετικές υποχρεώσεις που η Κυβέρνηση ανέλαβε έναντι της Ε.Ε., έχει επίσης εμπλακεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την παραχώρηση χώρων εγκατάστασης, υλικού εκστρατείας κλπ. αλλά και την κατασκευή Κέντρων Καταγραφής Μεταναστών & Προσφύγων (“hot spots”).

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. συναρμόδιοι Υπουργοί

α) Τι μέρος της ως άνω ανακοινωθείσας συνολικής δαπάνης των 350.648.475 € για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών κατά το έτος 2015 θεωρείται επιλέξιμο και έχει καλυφθεί ή έχει ζητηθεί η κάλυψή του από ευρωπαϊκούς πόρους και από ποια Ταμεία και προγράμματα;

β) Τι μέρος της ως άνω ανακοινωθείσας δαπάνης έχει καλυφθεί από εθνικούς πόρους;

γ) Τι μέρος της ως άνω ανακοινωθείσας δαπάνης, αντιστοιχούσας σε παραχωρήσεις εγκαταστάσεων, υλικού εκστρατείας, κατασκευαστικών εργασιών κλπ. έχει επιβαρύνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας;

Μετάβαση στο περιεχόμενο