Καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών για το έτος 2016

Προς:

α) κ. Υπουργό Οικονομικών

β) κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Σύμφωνα με το αρ. 10 του ν.3220/2004 όπως ισχύει, στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ, σύμφωνα με τις περαιτέρω προϋποθέσεις του νόμου αυτού (διαμονή του φοιτητή σε μισθωμένη κατοικία σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 30.000 € κ.α.) και τη διαδικασία που προσδιορίζεται κανονιστικά.

Η φοίτηση σε σχολή πόλης διαφορετικής από τον τόπο κατοικίας της οικογένειας συνεπάγεται για τους φοιτητές και τους γονείς τους υψηλό κόστος (διαμονή, διατροφή, μετακίνηση κ.α.), στο οποίο – ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες της σοβούσας οικονομικής κρίσης – πολλές οικογένειες δυσκολεύονται ή δεν μπορούν καν να ανταπεξέλθουν.

Γι’ αυτό και η καταβολή του στεγαστικού επιδόματος προς τους φοιτητές που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα των συναρμόδιων υπουργείων. Παρά ταύτα και ενώ διανύουμε ήδη το έτος 2017, όπως γίνεται γνωστό από σχετικές διαμαρτυρίες φοιτητών και γονέων, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να μην έχει καταβληθεί το εν λόγω στεγαστικό επίδομα για το έτος 2016.

Κατόπιν τούτων,

Eρωτώνται οι κ.κ. συναρμόδιοι Υπουργοί

α) Πόσες αιτήσεις έχουν συνολικώς υποβληθεί για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος έτους 2016, σε πόσους φοιτητές έχει αυτό χορηγηθεί και σε πόσους εκκρεμεί η χορήγησή του.

β) Εάν εκκρεμεί η καταβολή του επιδόματος αυτού και για προγενέστερα έτη.

γ) Πότε θα καταβληθεί το εν λόγω επίδομα έτους 2016 ή και προγενεστέρων ετών, σε όσους φοιτητές δεν το έχουν ακόμη λάβει και το δικαιούνται.

δ) Ποιες σχετικές πιστώσεις έχουν εγγραφεί για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας.

ε) Εάν οι ως άνω πιστώσεις επαρκούν εν όψει του αριθμού των δικαιούχων φοιτητών και εάν αυτές έχουν ήδη μεταβιβασθεί – και σε ποιους κωδικούς – στους προϋπολογισμούς των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας φορέων, όπως ορίζεται στο αρ.10§7 ν.3220/2004 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.31§4 του ν.4452/2017.

στ) Πως ελέγχεται η όλη διαδικασία (διοικητικά, στατιστικά κλπ.) από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο