Υπουργείο Δικαιοσύνης

Group 1331

1. Κατασκευαστικό πρόγραμμα

 
 • Ολοκληρώθηκε, εγκαινιάσθηκε και λειτούργησε το Νέο Δικαστικό Μέγαρο Καβάλας.
 • Ολοκληρώθηκε το Νέο Δικαστικό Μέγαρο Ορεστιάδας και το Νέο Ειρηνοδικείο Ανασελίτσης στην Κοζάνη.
 • Είχε προγραμματισθεί η ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου Ειρηνοδικείου Αθηνών τον Δεκέμβριο 2009.
 • Δρομολογήθηκε η παραχώρηση επιπλέον 2.000 τ.μ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών, επίσης έως τον Δεκέμβριο του 2009. προκειμένου να αντιμετωπισθούν χρόνια λειτουργικά προβλήματά του, κατόπιν τροποποιήσεων σε χώρους πέριξ του νέου Ειρηνοδικείου.
 • Προωθήθηκαν σε στάδιο ολοκλήρωσης οι διαδικασίες αναδόχων στις ΣΔΙΤ για την κατασκευή των νέων Δικαστικών Μεγάρων Πατρών και Ηρακλείου.
 • Εντάθηκαν οι προσπάθειες για την ταχεία αποπεράτωση των 11 υπό κατασκευή δικαστικών μεγάρων, και την ολοκλήρωση των μελετών για την κατασκευή άλλων 11 Δικαστικών Μεγάρων.
 

2. Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης

 

Συστήθηκε με στόχο την τελική επεξεργασία και προώθηση των δράσεων που είχε δρομολογήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αφορούν:

 • Στη θεσμοθέτηση Μονομελούς Εφετείου για την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν σε ζημιές αυτοκινητιστικών διαφορών (χωρίς σωματικές βλάβες) και μισθωτικών διαφορών.
 • Στη διάσπαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, με στόχο την αποσυμφόρηση του μεγαλύτερου σε δικαστηριακή κίνηση Πρωτοδικείου της Ευρώπης.
 • Στην τελική ανακατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων.
 • Σε τροποποιήσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία των δικαστηρίων, όπως την αποηχογράφηση της ακροαματικής διαδικασίας, της καθαρογραφής και δημοσίευσης των δικαστικών αποφάσεων, κλπ.
 

3. Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη

 
 • Προωθήθηκε η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης των δικογράφων, το οποίο σχεδιαζόταν να εφαρμοσθεί σταδιακά σε όλα τα δικαστήρια της χώρας.
 • Σχεδιάστηκε η απευθείας συμμετοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (e-justice), μέσω των πιστοποιημένων φορέων του Υπουργείου (Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, Συμβούλιο της Επικρατείας).
 

4. Εξορθολογισμός στις διαδικασίες συντήρησης δικαστικών κτιρίων

 
 • Προγραμματίσθηκε η παραχώρηση αυτοτέλειας στους προϊσταμένους των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας για τις ετήσιες διαχειριστικές δαπάνες που σχετίζονται με τη εύρυθμη διοικητική λειτουργία των δικαστηρίων.
 • Καταρτίσθηκε προσχέδιο Σύμβασης και Διακήρυξης για τις ετήσιες δαπάνες καθαριότητας των δικαστικών μεγάρων.Στόχος του πιλοτικού προγράμματος είναι η εξοικονόμηση πόρων και η βελτίωση της εικόνας των δικαστικών υπηρεσιών.
 

5. Ενίσχυση Προσωπικού

 
 • Καταρτίσθηκε διάταξη για την περαιτέρω αύξηση του αριθμού των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών γραμματέων.
 • Δρομολογήθηκε, μέσω συγκεκριμένων μέτρων, ο διπλασιασμός του αριθμού των υπό πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων από διαγωνισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης, με κύριο στόχο την άμεση κάλυψη όλων των κενών στις δικαστικές υπηρεσίες Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, καθώς και η πρόσληψη σημαντικού αριθμού Δακτυλογράφων, Επιμελητών και υπαλλήλων Πληροφορικής.

1. Νέοι Κώδικες

 

α. Ολοκληρώθηκε ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας.

β. Επιταχύνθηκαν δραστικά οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση του Νέου Ποινικού Κώδικα και της Νέας Ποινικής Δικονομίας.

γ. Δρομολογήθηκε η ολοκλήρωση του τμήματος που αφορά στις Προσωπικές Εταιρείες στο Νέο Εμπορικό Νόμο.

 

2. Νέα νομοθετήματα

 

α. Κατέστησαν νόμοι του Κράτους, διατάξεις που αφορούν σε συγκεκριμένα μέτρα για την προάσπιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, όπως:

 • Η θεσμοθέτηση, ως επιβαρυντικής περίπτωσης, της αλλοίωσης των χαρακτηριστικών εκείνου που υποπίπτει σε σειρά ποινικών αδικημάτων.
 • Η ονομαστικοποίηση των καρτοκινητών για την αποκάλυψη εγκληματικών πράξεων.
 • Η δημιουργία τράπεζας DNA για την εξιχνίαση εγκλημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα πολλών ευρωπαϊκών χωρών.
 • Η ενεργοποίηση των καμερών σε δημόσιους χώρους για τη γενική και ειδική πρόληψη αδικημάτων.
 • Μέτρα για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης, όπως ο προσδιορισμός της έννοιας του επικίνδυνου για τη δημόσια ασφάλεια αλλοδαπού, του διπλασιασμού του χρόνου κράτησης αλλοδαπών που κρίνονται επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη έως την απέλασή τους και την αναπροσαρμογή των ποινικών κυρώσεων σε όσους μεταφέρουν ή διευκολύνουν τη μεταφορά λαθρομεταναστών σε ελληνικό έδαφος.

 

β. Ψηφίσθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα νομοσχέδιαπου δρομολόγησαν πλέον την άρση της επί δεκαετίες υποχρεωτικής έκδοσης VISA για τους Έλληνες ταξιδιώτες προς τις ΗΠΑ και αφορούν στην Κύρωση δύο πρωτοκόλλων με τις ΗΠΑ για την έκδοση εγκληματιών και για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή, καθώς επίσης και της Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας με τις ΗΠΑ στην καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος.

γ. Καταρτίστηκε σχέδιο νόμου για την αλλαγή του Νόμου περί ευθύνης Υπουργών, ώστε να αποκατασταθεί η σχέση του πολιτικού κόσμου με την κοινωνία και να εμπεδωθεί η διαφάνεια στο Δημόσιο Βίο.

δ. Καταρτίστηκε το νομοσχέδιο για τη διασυνοριακή πτώχευση, το οποίο περιελάμβανε διατάξεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, όπως η απαγόρευση της προσωπικής κράτησης για χρέη προς το Δημόσιο που αφορούν σε ποσά έως τις 150.000 ευρώ, ­ καθώς και διατάξεις που αφορούν σε τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Κώδικα και του Οικογενειακού Δικαίου.

ε. Καταρτίστηκαν και επρόκειτο να κατατεθούν στη Βουλή εντός του περασμένου Σεπτεμβρίου τα Σχέδια Νόμου:

 • για την αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση.
 • για την αποζημίωση των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης.

 

στ. Είχε δρομολογηθεί η κατάθεση στη Βουλή νομοσχεδίων που αφορούν:

 • στην Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Απόφασης – Πλαίσιο 977/2008 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.
 • στην Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
 • στην Κύρωση του Πρωτοκόλλου τροποποίησης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την καταστολή της τρομοκρατίας.
 • στην Εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί επιβολής κυρώσεων.

 

ζ. Έφτασαν σε στάδιο ολοκλήρωσης οι εργασίες των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών για την κατάρτιση νομοσχεδίων για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών υιοθεσίας καιγια την εφαρμογή των διατάξεων (Ν. 3772/2009) που αφορούν στην ένταξη των νοσοκομείων και ψυχιατρείων των καταστημάτων κράτησης στο ΕΣΥ.

1. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης

 

α. Επιταχύνθηκε το εν εξελίξει κατασκευαστικό πρόγραμμα:

 • Δρομολογήθηκε η ολοκλήρωση και η έναρξη λειτουργίας εντός του 2009 των νέων Καταστημάτων Κράτησης Νιγρίτας Σερρών και Χανίων και του νέου Καταστήματος Κράτησης Νικηφόρου Δράμας εντός του 2010.
 • Προωθήθηκαν σημαντικά οι διαδικασίες για την κατασκευή τεσσάρων νέων Καταστημάτων Κράτησης στη Νεάπολη Λασιθίου, στην Κασσαβέτεια, στον Αγ. Ιωάννη Κορίνθου και στα Διαβατά (των τριών τελευταίων με την μέθοδο ΣΔΙΤ).

 

β. Εξελίχθηκε η διαδικασία για την οριστική κατάργηση των Φυλακών Κορυδαλλού:

 • Δρομολογήθηκε η κατασκευή ακόμη δύο νέων καταστημάτων κράτησης στα Βάγια Βοιωτίας και στη Χαλκίδα, προκειμένου να μεταφερθεί το μεγαλύτερο μέρος των καταδίκων από τον Κορυδαλλό.
 • Προωθήθηκε η διαδικασία για την εξεύρεση κατάλληλης έκτασης, εντός του Νομού Αττικής, για την ανέγερση της Νέας Δικαστικής Φυλακής Αθηνών, προκειμένου να μεταφερθούν οι υπόδικοι από τον Κορυδαλλό και να στεγαστούν η Ψυχιατρική Κλινική και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών.

 

γ. Θεσμοθετήθηκαν τα καταστήματα κράτησης τύπου Γ, όπως αυτής στα Χανιά και τμήματος του καταστήματος στα Γρεβενά, με σκοπό τον διαχωρισμό των κρατουμένων, ανάλογα με το είδος του διαπραχθέντος αδικήματος και την επιβληθείσα ποινή.

 

2. Εξανθρωπισμός του σωφρονιστικού συστήματος

 

α. Ψηφίστηκε δέσμη κοινωνικών μέτρων και ευεργετικών ρυθμίσεων για τους κρατουμένους, όπως π.χ. η απόλυση όσων αδυνατούν να εξαγοράσουν την μετατρέψιμη ποινή φυλάκισης, την μετατροπή της ποινής φυλάκισης σε παροχή κοινωφελούς εργασίες για μητέρες ανήλικων τέκνων, κ.α.

β. Εντάχθηκαν στο ΕΣΥ, με νομοθετική ρύθμιση, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα των φυλακών, με στόχο την αισθητή αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατουμένων.

γ. Ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου προγράμματος απεξάρτησης γυναικών κρατουμένων στο ΚΑΤΚ Ελαιώνα Θηβών.

δ. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη λειτουργία στεγνού προγράμματος του ΚΕΘΕΑ στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων και για την επέκταση των συμβουλευτικών προγραμμάτων σε όλα τα καταστήματα κράτησης της χώρας.

ε. Δρομολογήθηκε η αναβάθμιση της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, ώστε να συμβάλει ουσιαστικότερα στην κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των κρατουμένων.

 

3. Ενίσχυση της ασφάλειας των καταστημάτων κράτησης

 

α. Δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για τη δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Στελεχών Καταστημάτων Κράτησης στον Ελαιώνα Θηβών για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και τους εξωτερικούς φρουρούς.

β. Έφθασε σε στάδιο ολοκλήρωσης η κατάρτιση νέου Κανονισμού Ασφαλείας των καταστημάτων κράτησης, με λεπτομερή σχέδια δράσης υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

γ. Δρομολογήθηκε η προκήρυξη, βάσει διάταξης που ψηφίσθηκε, θέσεων Διευθυντών (στελέχη αυξημένων προσόντων) δοκιμαστικά για δύο καταστήματα κράτησης.

δ. Προωθήθηκε στο στάδιο ολοκλήρωσης η διαδικασία για τη θέσπιση ιεραρχίας (βαθμοφόρων) στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης των καταστημάτων κράτησης.

ε. Δρομολογήθηκε, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, ο εξοπλισμός του συνόλου των καταστημάτων κράτησης με σύγχρονα συστήματα ελέγχου (μηχάνημα ανίχνευσης X-RAY, ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων, εντοπισμού κινητών τηλεφώνων)

στ. Εκκινήθηκαν οι διαδικασίες για την προμήθεια σύγχρονου ατομικού οπλισμού στους εξωτερικούς φρουρούς και έχει δρομολογηθεί η προμήθεια αλεξίσφαιρων γιλέκων και πρόσθετου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

 

4. Αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης

 

Προωθήθηκε η αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης, ώστε να επιτευχθούν:

 • Η προσαρμογή του στα σημερινά δεδομένα, όσον αφορά στον αριθμό των κρατουμένων
 • Η πρόβλεψη των αναγκαίων κτιριακών υποδομών για την οριστική κατάργηση του συγκροτήματος Κορυδαλλού
 • Η κάλυψη ολόκληρου του Εθνικού Χώρου
 

5. Ενίσχυση Προσωπικού

 

Είχε προγραμματισθεί η πρόσληψη εντός του περασμένου Σεπτεμβρίου 100 εξωτερικών φρουρών και είχε δρομολογηθεί η πρόσληψη σημαντικού αριθμού φυλακτικού και διοικητικού προσωπικού για τη στελέχωση των νέων καταστημάτων Νιγρίτας και Χανίων και για την κάλυψη των κενών στα υφιστάμενα καταστήματα, καθώς και εξειδικευμένου διοικητικού και τεχνικού προσωπικού για το σύνολο των καταστημάτων.

1. Σύσταση Τμήματος Στατιστικής Υπηρεσίας

 

Καταρτίσθηκε και αναμένονταν η έκδοση Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπει τη σύσταση Τμήματος Στατιστικής Υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου. Με τη λειτουργία του εν λόγω Τμήματος θα καθίστατο για πρώτη φορά εφικτή η καταγραφή, κατηγοριοποίηση και ανάλυση των στοιχείων που διέπουν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και του σωφρονιστικού συστήματος, καθώς και ο προγραμματισμός συγκεκριμένων και στοχευμένων δράσεων σε εθνικό επίπεδο.

 

2. Αναδιάρθρωση του Σώματος Επιθεώρησης Καταστημάτων Κράτησης

 

Αναδιαρθρώθηκε, κατόπιν Υπουργικής Απόφασης, το Σώμα Επιθεώρησης Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τη δημιουργία Τμημάτων Τακτικών και Εκτάκτων Επιθεωρήσεων, Εσωτερικών Υποθέσεων και Οικονομικών Ελέγχων, ενδυναμώνοντας ουσιαστικά το ρόλο του με τη διεύρυνση στα αντικείμενα ελέγχων και τη συστηματοποίησή τους.

 

3. Αναμόρφωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας

 

Αναμορφώθηκε, κατόπιν σχετικού νομοθετήματος, ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία των ιατροδικαστικών υπηρεσιών και η ουσιαστικότερη συμβολή τους στην υποβοήθηση του έργου της δικαιοσύνης.

Εγγραφείτε και ενημερωθείτε πρώτοι μέσω newsletter

Μετάβαση στο περιεχόμενο