Το νέο Οικοσύστημα Καινοτομίας για την Εθνική Άμυνα

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι επικρατούσες δημοσιονομικές συνθήκες και οι ένοπλες συρράξεις των τελευταίων ετών στην περιοχή μας υπογραμμίζουν περισσότερο από ποτέ την ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή των Ενόπλων Δυνάμεων στα νέα δεδομένα μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, με στόχο να ενισχυθεί η ασφάλεια και η άμυνα της χώρας σε ένα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η μετάβαση από την αποκλειστική αγορά εξοπλισμού από άλλες χώρες στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, με στόχο η Εθνική Άμυνα να είναι όχι μόνο αποτελεσματική αλλά ταυτόχρονα οικονομικά βιώσιμη, χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τον δημόσιο προϋπολογισμό.

H πρόκληση

Στο παρελθόν, η απουσία ή η περιορισμένη χρηματοδότηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας δεν είχαν επιτρέψει την ανάπτυξη ποιοτικών και καινοτόμων αμυντικών υλικών, τα οποία θα έδιναν συγκριτικό πλεονέκτημα στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Το μέλλον της Εθνικής Άμυνας πρέπει να λειτουργεί υπό ένα βασικό πρίσμα: την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, με τρόπο που δεν θα επιβαρύνει τον δημόσιο προϋπολογισμό, ενώ παράλληλα θα είναι διεθνώς ανταγωνιστική

H λύση

Η δημιουργία ενός νέου Οικοσυστήματος Καινοτομίας για την Εθνική Άμυνα που: παράγει καινοτόμα προϊόντα για τις Ένοπλες Δυνάμεις, συντήρηση τα ήδη υπάρχοντα αλλά κυρίως προωθεί και υποστηρίζει την Έρευνας και Ανάπτυξης τεχνολογιών διττής χρήσης, δηλαδή τεχνολογιών που δεν θα έχουν μόνο στρατιωτική εφαρμογή, αλλά και πολιτικού τύπου εφαρμογές, υπηρετώντας παράλληλα σκοπούς κοινωνικούς, εμπορικούς και Πολιτικής Προστασίας.

Ο φορέας

Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του Οικοσυστήματος Καινοτομίας είναι η δέσμευση τμήματος του προϋπολογισμού των Ενόπλων Δυνάμεων αποκλειστικά για την παραγωγή ελληνικών αμυντικών προϊόντων.

Για να συμβεί αυτό θα δημιουργούμε έναν ανεξάρτητο φορέα που θα μελετά βιώσιμες, αποτελεσματικές και επίκαιρες διαδικασίες για την εξεύρεση και ανάπτυξη αποδοτικών, καινοτόμων λύσεων.


Ο νέος φορέας ονομάζεται «Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας» (ΕΛΚΑΚ) και έχει ως βασικό του ρόλο την υλοποίηση και την παρακολούθηση της στρατηγικής διαχείρισης.


Αυτός ο ανεξάρτητος φορέας θα διαχειρίζεται προγράμματα και συμβάσεις, θα υποστηρίζει την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και θα διευκολύνει τη συνεργασία με πανεπιστήμια, στρατιωτικές σχολές, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις. Επίσης, θα περιλαμβάνει την ενσωμάτωση Μεγα-δεδομένων (Big Data) και Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για προηγμένη επεξεργασία πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Τα πολλαπλά οφέλη για τους Πολίτες

Η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας με έμφαση στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα έχει οφέλη όχι μόνο για την εθνική ασφάλεια και την οικονομία αλλά και για κάθε πολίτη:

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τη σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις έγινε δεκτό με ευρεία πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής.
Μετάβαση στο περιεχόμενο