Λειτουργία Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, ωρίμανση και χρηματοδότηση έργων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ)

Προς:

τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Σε αντίθεση με τα περιοριστικά μέτρα που επιτείνουν την ύφεση και καθηλώνουν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, η αποτελεσματική αξιοποίηση του ΕΣΠΑ μπορεί να συμβάλει ουσιωδώς στην υπέρβαση της κρίσης, την υλοποίηση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, δυνατότητα που επισημάνθηκε και κατά τις πρόσφατες επαφές του Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Γ. Χαν με στελέχη της κυβέρνησης και περιφερειάρχες.

Παρά την αυτονόητη αυτή αναγκαιότητα, αλλά και τη μέριμνα της κυβέρνησης της ΝΔ για την έγκαιρη έγκριση από την ΕΕ των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ οδήγησε συνειδητά το πρόγραμμα σε τέλμα, περικόπτοντας το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και, ειδικότερα, το σκέλος της εθνικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, προκαλώντας σύγχυση αντί απλοποίησης με εφαρμοσθείσες ή εξαγγελλόμενες τροποποιήσεις του οργανωτικού σχήματος εφαρμογής του ΕΣΠΑ και αποδυναμώνοντας τις δεκατρείς Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές (ΕΔΑ) των Περιφερειών, καίτοι αυτές είναι επιφορτισμένες, στο πλαίσιο του οικείου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ), με αρμοδιότητες διαχείρισης για τους άξονες προτεραιότητας της αντίστοιχης διοικητικής Περιφέρειας (ν.3614/2007).

Είναι χαρακτηριστικό ότι για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) και στο πλαίσιο του οικείου ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, η ‘κρατική’ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου ‘κληροδοτεί’, σύμφωνα με το πρόγραμμα ‘Καλλικράτης’ (ν.3852/2010), στην ‘αιρετή’ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) την οικεία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με έτοιμα προς ένταξη έργα που αντιστοιχούν μόλις στο 10% του συνόλου των εντεταγμένων έργων στους πίνακες ωριμότητας 0 – 3 και την πλειονότητα αυτών κατανεμημένη στον πίνακα μηδενικής ωριμότητας.

Κατόπιν τούτων,ερωτάται ο κ. Υπουργός,

1. Ποιο είναι το εναπομένον χρηματικό ποσό για την ένταξη νέων έργων στο ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μετά την υπαγωγή στην τελευταία της οικείας Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.
2. Ποια ήταν η απορροφητικότητα του προγράμματος την 30.06.2011 και ποια προβλέπεται να είναι στο τέλος του 2011.
3. Προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων να παραμείνει η δημόσια δαπάνη του ΕΣΠΑ στο αρχικό της ύψος, ανεξάρτητα από τη μείωση της εθνικής συμμετοχής.
4. Πως προτίθεται να ενισχύσει την Τεχνική Βοήθεια, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ωρίμανση των έργων, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά, δεδομένου ότι η μείωση του ΠΔΕ (ΣΑΜΠ) έχει ‘αδρανοποιήσει’ τις εντεταγμένες στο πρόγραμμα αυτό μελέτες.
5. Γιατί καθυστερεί η μεταβίβαση πιστώσεων ύψους 2,5 εκ. € για την επιδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των φακέλων τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
6. Προτίθεται να επαναφέρει τη δυνατότητα πληρωμής των υπερβάσεων μέχρι 5% επί των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των ιδιωτικών επενδύσεων;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο