Λειτουργία Κέντρου Υγείας Παξών

Προς:

Τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η παροχή ουσιαστικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αποτελεί προϋπόθεση ασφαλούς διαβίωσης των κατοίκων στις νησιωτικές περιοχές της χώρας, όπου η μετακίνηση, ειδικά κατά τη χειμερινή περίοδο, είναι δυσχερής.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Δημοτικό Συμβούλιο Παξών, με το ομόφωνο ψήφισμά του της 25.01.2012 ζητεί α) το μόνιμο διορισμό στο Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Παξών της ήδη υπηρετούσας παιδιάτρου, καθώς έχει ολοκληρωθεί η κρίση της από το Μάιο του 2010 και υπηρετεί με παράταση ως επικουρική ιατρός έως 02.12.2012, β) την τροποποίηση της προβλεπόμενης θέσης ‘Επισκέπτριας Υγείας ΤΕ’, που παραμένει κενή, σε θέση ‘Νοσηλεύτριας ΤΕ’ ώστε να καταληφθεί από την ήδη υπηρετούσα στο Κ.Υ. Παξών νοσηλεύτρια, γ) την πλήρωση της κενής θέσης ‘Παρασκευαστή / -ιας μικροβιολογικού εργαστηρίου ΤΕ’, δ) την αντικατάσταση του εμφανιστηρίου ακτινογραφιών του ακτινολογικού εργαστηρίου του Κ.Υ. Παξών με ψηφιακό και ε) την ένταξη του Κ.Υ. Παξών σε πρόγραμμα τηλεϊατρικής.

Κατόπιν τούτων,ερωτάται ο κύριος Υπουργός

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την ικανοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων του Δ. Παξών, ώστε το οικείο Κέντρο Υγείας να λειτουργήσει αποτελεσματικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προς όφελος των μονίμων κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο