Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Προς:

α) κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

β) κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Σοβαρή αναστάτωση στην επτανησιακή κοινωνία έχει προκαλέσει η πρόταση του ΟΚΧΕ, όπως προκύπτει από το υπ’ αρ. πρωτ. 4997/26-10-2011 έγγραφο του προέδρου του, για τη χωροθέτηση δεκάξι συνολικά Κτηματολογικών Γραφείων (Κ.Γ.) σε ολόκληρη τη χώρα και την κατάργηση των Κ.Γ. όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ):

Η μεν Π.Ε. Κέρκυρας προτείνεται να υπαχθεί σε νέο Κ.Γ. Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα, οι δε Π.Ε. Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας σε νέο Κ.Γ. Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα.

Με ψηφίσματα και έγγραφά τους προς τους αρμοδίους υπουργούς της κυβέρνησης, που παραμένουν ακόμη αναπάντητα, η ΠΙΝ, ο Δ Κερκυραίων, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας και άλλοι φορείς της Επτανήσου διαμαρτύρονται για το σχεδιασμό αυτό που διασπά τη χωρική ενότητα της ΠΙΝ και αφήνει χωρίς Κ.Γ. όλες τις περιφερειακές της ενότητες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η επιλογή αυτή προωθείται από τον ΟΚΧΕ χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση, τους δικηγορικούς συλλόγους και το ΤΕΕ και χωρίς την αναγκαία τεκμηρίωση. Τα Κτηματολογικά Γραφεία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαφάνεια και την ασφάλεια των συναλλαγών (αγοραπωλησιών κλπ.) επί ακινήτων, ώστε η λειτουργία τους σε κάθε τοπική κοινωνία είναι απαραίτητη για τον ευχερή έλεγχο των εγγραφών των κτηματολογικών βιβλίων από τους δικηγόρους και την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, οι οποίοι, για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν, καταβάλλουν τέλη ικανά να συντηρήσουν τα οικεία κτηματολογικά γραφεία – υποθηκοφυλακεία.

Επομένως, τυχόν περιορισμός τους σε δεκάξι ανά την επικράτεια και πλήρης κατάργησή τους στην ΠΙΝ αναμένεται να δυσχεράνει σοβαρά την εξυπηρέτηση των πολιτών, να αυξήσει το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και να προκαλέσει ακόμη ένα πρόβλημα στην κτηματαγορά των Επτανήσων και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Κατόπιν τούτων,ερωτώνται οι κύριοι συναρμόδιοι Υπουργοί

Βάσει ποιων κριτηρίων συντάχθηκε η ανωτέρω πρόταση του ΟΚΧΕ, εποπτευόμενου από το ΥΠΕΚΑ.

Ποια η θέση της κρατικής εταιρίας ‘Εθνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.’, εποπτευόμενης από το ΥΠΕΚΑ και αρμόδιας για τη διεκπεραίωση του ομώνυμου έργου.

Εάν συμφωνούν με το περιεχόμενο και εγκρίνουν την ανωτέρω πρόταση του ΟΚΧΕ τα συνερωτώμενα υπουργεία.

Δεδομένου ότι ως Κτηματολογικά Γραφεία λειτουργούν τα αντίστοιχα, κατά τόπον αρμόδια υποθηκοφυλακεία, εποπτευόμενα από το ΥΔΔΑΔ, πως αντιμετωπίζει το τελευταίο τα προβλήματα στους ελέγχους των κτηματολογικών βιβλίων και την εξυπηρέτηση των πολιτών που θα προκύψουν από την ενδεχόμενη εφαρμογή της ανωτέρω πρότασης του ΟΚΧΕ;

Σε περίπτωση περιορισμού του συνολικού αριθμού των Κτηματολογικών Γραφείων ανά την επικράτεια, προτίθενται να διασφαλίσουν την εξυπηρέτηση των Επτανήσων, σεβόμενοι και την αρχές της νησιωτικότητας και της αποκέντρωσης, με τη διατήρηση ενός Κ.Γ. ανά Π.Ε. ή – πάντως – ενός Κ.Γ. για ολόκληρη την ΠΙΝ στην Κέρκυρα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο