«Λειτουργία του Παραρτήματος του ΙΚΑ στη Λευκίμμη»

Προς:

τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων φέρεται να σχεδιάζει την αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος του ΙΚΑ στη Λευκίμμη. Παρά την αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα περιστολής των λειτουργικών δαπανών στον Δημόσιο Τομέα υπό την παρούσα δημοσιονομική συγκυρία, ο σχετικός σχεδιασμός από τον εκάστοτε οργανισμό-φορέα, στην προκειμένη περίπτωση το ΙΚΑ, οφείλει να υλοποιείται σε απόλυτα εξορθολογιστικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής.

Εν προκειμένω, το Παράρτημα του ΙΚΑ στη Λευκίμμη εξυπηρετεί πλέον των 20.000 ασφαλισμένων. Κατά συνέπεια, η ενδεχόμενη αναστολή της λειτουργίας του δημιουργεί μείζον πρόβλημα σε όσους θα πρέπει να εξυπηρετούνται αποκλειστικά από το Τοπικό Κατάστημα ΙΚΑ Κέρκυρας, εξαιτίας της απόστασης. Σε κάθε περίπτωση, το αρμόδιο Υπουργείο, εφόσον εμείνει στην πρόθεση περιορισμού των Παραρτημάτων του ΙΚΑ, θα πρέπει, τουλάχιστον να διασφαλίσει τη διατήρηση λειτουργίας σε τοπικό επίπεδο ενός Γραφείου, το οποίο θα μπορεί να ασκεί βασικές λειτουργίες, όπως τη θεώρηση βιβλιαρίων κλπ., προκειμένου να εξυπηρετεί τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του νοτίου συγκροτήματος στην Κέρκυρα.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να διασφαλίσει την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ στην περιοχή της Λευκίμμης;

Ο ερωτών βουλευτής,

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο