Μέτρα προστασίας έναντι ασύμμετρης τρομοκρατικής απειλής

Προς:

κ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τα αλλεπάλληλα τρομοκρατικά χτυπήματα της τελευταίας περιόδου, από το Παρίσι και την Άγκυρα έως την Κωνσταντινούπολη και τις Βρυξέλλες, καθιστούν επιτακτική την εγρήγορση των αρχών και στη χώρα μας, προκειμένου να διαφυλαχθεί το δοκιμαζόμενο αίσθημα ασφαλείας των πολιτών.

Ειδικότερα απαιτείται η επίταση των συνοριακών ελέγχων, με όλες τις δυσκολίες που επισωρεύει η σοβούσα προσφυγική – μεταναστευτική κρίση, η στενή συνεργασία και έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρχές ασφαλείας τόσο των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και άλλων γειτονικών και μη κρατών, η επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών και ενεργοποίησης της πολιτικής προστασίας, η εναργέστερη αστυνομική παρουσία σε δημόσιους χώρους και σημεία μαζικής πρόσβασης, όπως οι σταθμοί του μετρό, ώστε αφενός να επιδρά αποτρεπτικά, αφετέρου να συμβάλει στην τόνωση του κοινού αισθήματος ασφαλείας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός,

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την επίταση της εγρήγορσης και ετοιμότητας των αρχών ασφαλείας και πολιτικής προστασίας και την ενίσχυση της αστυνόμευσης δημόσιων χώρων και σημείων μαζικής πρόσβασης του κοινού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο