Ομιλία στη Διάσκεψη Αλληλεγγύης για την Ουκρανία («Solidaires du peuple ukrainien»)

Εξοχότατοι,

J’aimerais bien féliciter le Président Macron pour cette initiative très pertinente, en cooperation avec President Zelensky. Cette Conférence a lieu, a l’heure ou les défis pour le peuple Ukrainien multiplient. Permettez-moi de continuer en anglais.

Ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας, καθώς και η αποχή από τη χρήση ή την απειλή χρήσης βίας αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Αυτοί είναι οι βασικοί πυλώνες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Η υποστήριξή μας προς την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας βασίζεται σε αρχές και είναι ακλόνητη. Μέσω της παροχής πολιτικής, στρατιωτικής, οικονομικής και ανθρωπιστικής υποστήριξης.

Η Διάσκεψη αυτή πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο, στις αρχές του χειμώνα, ενώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον υψηλό κίνδυνο μίας ανθρωπιστικής κρίσης. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας. Πρέπει επίσης να συμβάλουμε στην ανασυγκρότηση της χώρας μετά τη λήξη του πολέμου.

Η Ελλάδα έχει ήδη παράσχει και συνεχίζει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών ποσοτήτων φαρμάκων και προμηθειών.

Επιπλέον, έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να χορηγήσουμε οικονομική βοήθεια μέσω Διεθνών Οργανισμών: της UNICEF και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Περίπου 100.000 Ουκρανοί πρόσφυγες έχουν φιλοξενηθεί στην Ελλάδα, με δικαίωμα στέγασης, υγειονομικής περίθαλψης και πρόσβασης στην εκπαίδευση.

Επιπλέον, αξίζει να υπογραμμισθεί ότι το 49,74% του συνολικού όγκου των προϊόντων που εξάγονται από την Ουκρανία γίνεται με στόλους ελληνικών συμφερόντων. Παράλληλα, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία εναλλακτικών οδών προμήθειας φυσικού αερίου, μέσω των μονάδων της Αλεξανδρούπολης.

Ανησυχούμε για τα μέλη της ελληνικής κοινότητας, ιδίως για εκείνους που ζούσαν σε περιοχές που ισοπεδώθηκαν όπως η Μαριούπολη. Αλλά και στην Οδησσό και τη Ζαπορίζια.

Εξοχότατοι,

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεσμεύεται να συμβάλει, μέσω αυτής της συλλογικής προσπάθειας, με πρακτικό και άμεσο τρόπο στην αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στην Ουκρανία.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο