Παρέμβαση στην Υπουργική Συνάντηση της Συμμαχίας για την Πολυμέρεια, μέσω τηλεδιάσκεψης

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αποτελεί μεγάλη χαρά να παρευρίσκομαι μαζί σας σε μια ακόμη Υπουργική Συνάντηση της Συμμαχίας για την Πολυμέρεια, εδώ στη Νέα Υόρκη.

Σε μια πολυμερή τάξη εδραιωμένη σε κανόνες, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, οι υπηρεσίες του, καθώς και άλλοι διεθνείς και περιφερειακοί οργανισμοί είναι και πρέπει να παραμείνουν η ραχοκοκαλιά της συνεργασίας μας.

Για παράδειγμα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει συντονίσει την κοινή μας αντίδραση απέναντι σε τούτη την παγκόσμια υγειονομική κρίση.

Παράλληλα, μια ομάδα χωρών, περιλαμβανομένης της δικής μου, έχουν ζητήσει την θέσπιση συνθήκης για τις πανδημίες.

Με χαρά διαπιστώνουμε ότι προς τον σκοπό αυτό έχει ξεκινήσει η διαδικασία στους κόλπους του Π.Ο.Υ.

Η Ελλάδα πρότεινε, και ήταν μεταξύ των πρώτων χωρών που άρχισαν να χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19.

Πρόκειται για συγκεκριμένα βήματα που καταδεικνύουν τον βαθμό στον οποίο έχει διευρυνθεί η διεθνής συνεργασία με την πάροδο των ετών.

Ωστόσο, μπροστά μας έχουμε σοβαρές προκλήσεις και αυτό καθιστά τη Συμμαχία ένα ακόμη πιο απαραίτητο φόρουμ.

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει επιδεινωθεί σε παγκόσμια κλίμακα. Οι πολιτικές που εστιάζονται στην τρέχουσα έκτακτη υγειονομική κατάσταση έχουν αποτύχει να ενσωματώσουν μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οφείλουμε να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην αποκατάσταση των οικονομικών, κοινωνικών, ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων που τελούν σε κίνδυνο.

Ευάλωτες ομάδες, περιλαμβανομένων των γυναικών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρίες και των νέων, έχουν υποστεί τις σοβαρότερες συνέπειες.

Επίσης, οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές που εξακολουθούν να αυξάνονται απαιτούν την άμεση προσοχή μας και την επείγουσα ανάληψη δράσης. Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στους στόχους αυτούς, εφαρμόζοντας ένα συνεκτικό νομικό, θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο. Ένα πλαίσιο που προβλέπει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε ολόκληρο το φάσμα των δημόσιων πολιτικών.

Μια άλλη μεγάλη πρόκληση των καιρών μας είναι η κλιματική αλλαγή και η απώλεια βιοποικιλότητας.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτές τις στενά αλληλένδετες προκλήσεις, πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στην πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων από όλους. Εφαρμόζοντας την Συμφωνία, θα ενισχύσουμε την πολυμερή συνεργασία που επιτεύχθηκε το 2015.
Χρειάζεται περαιτέρω να υιοθετήσουμε ένα φιλόδοξο Παγκόσμιο Πλαίσιο για τη Βιοποικιλότητα για την περίοδο μετά το 2020.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Καταλήγοντας, τονίζω με τη μεγαλύτερη δυνατή έμφαση την ανάγκη να επικεντρωθούμε σε μακροπρόθεσμα αποτελεσματικές πολιτικές, καθόσον αυτό θα ενισχύσει την ανθεκτικότητά μας έναντι των τρεχουσών και μελλοντικών προκλήσεων.

Τα βιώσιμα αποτελέσματα προκύπτουν ως απόρροια αποφασιστικών δράσεων που βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αυτός είναι ο λόγος που για τις παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούνται πολυμερείς λύσεις, ώστε να διασφαλιστεί η απουσία αποκλεισμών και η αποτελεσματικότητα.

Εν ολίγοις, και οι τρεις πυλώνες του συστήματος του ΟΗΕ, και συγκεκριμένα:

• η ειρήνη και η ασφάλεια,
• η ανάπτυξη, και
• τα ανθρώπινα δικαιώματα

προάγονται αποτελεσματικότερα και τηρούνται μέσω της πολυμερούς μας συνεργασίας, όπως καταδεικνύει αυτή η Συμμαχία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο